More

  ชุมชนน่ารัก ของชนเผ่า ปกาเกอะญอ บ้านแม่กลางหลวง

  วันนี้ทีมงาน Inzpy ได้ไปเยือนชุมชนแห่งหนึ่ง ของบ้านแม่กลางหลวง เป็นชนเผ่า ปกาเกอะญอ ที่อาศัยอยู่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,000 เมตร เป็นชุมชนน่ารัก อยู่รวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้าน ที่มีอยู่ทั้งหมด 90 หลังคาเรือน

  หมู่บ้านของชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่เราไปสัมผัส มีด้วยกันทั้งหมด 90 หลังคาเรือน รวมประชากรแล้วมีถึง 400 คน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาบนยอดดอยอินทนนท์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ชุมชนแห่งนี้ ทุกคนมีบัตรประชาชน มีผู้นำชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน และมีโรงเรียนสอนภาษาไทย

  ปกาเกอะญอ

  ชาวปกาเกอะญอเป็นคนน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส และยังคงรักษาวัฒนะธรรมของทางชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่น โดยใส่ชุดชาวเขา หรือชุดกระเหรี่ยงกันอยู่ทุกคน ด้วยการที่อยู่บนหุบเขาสูงเกือบ 1,000 เมตร ทำให้เป็นจุดที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น หรือศึกษาธรรมชาติช่วงหน้าฝน ที่มีแหล่งท่องเที่ยว และน้ำตกมากมาย

  ปกาเกอะญอ

  โดยอาชีพหลักของทางชุมชนจะเป็นการปลูกข้าว แบบนาขั้นบันได เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวชาวดอย ที่ยังคงเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทุกปี การทำนาข้าวจะทำได้ปีละครั้ง โดยจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปี หลังจากนั้นก็จะมีการทำหัตถกรรมผ้าทอ ที่เป็นลวดลายของชนเผ่าเอง และมีการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้า (Arabica) ที่เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนแห่งนี้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้ชาวปกาเกอะญอปลูกทดแทนฝิ่น

  ปกาเกอะญอ

  ชาวปกาเกอะญอเป็นเผ่าพันธุ์ที่เดินทางมาจากธิเบต อพยพลงมาหลังสงครามจีน เมื่อ 2,000 ปี ที่แล้ว จึงมีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยผสมผสานระหว่างภาษาพม่า และภาษาลาติน แต่ชุมชนแห่งนี้มีโรงเรียนที่ทางรัฐาบาลไทยสร้างไว้ให้เรียนภาษาไทย จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้สามารถเป็นไกด์ท้องถิ่น นำพานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เข้าไปถึงน้ำตกผาดอกเสี้ยว กลับเข้ามาถึงหมู่บ้านปกาเกอะญอ

  บ้านของชาวปกาเกอะญอ จะเป็นแบบยกสูง มีใต้ถุนไว้เก็บของ และป้องกันสัตว์มีพิษ อากาศดี อยู่ท่ามกลางหุบเขา และมีอาหารที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมีโฮมสเตย์อยู่หลายแห่ง หากเพื่อน ๆ เข้ามาชุมชนแห่งนี้ ลองแวะเข้ามาสัมผัสความเป็นธรรมชาติ และดื่มกาแฟกัน มีหลายร้านที่มีอัธยาศัยดีมาก น่ารักกันทุกคน

  เส้นทางมาหมู่บ้านปกาเกอะญอ บ้านแม่กลางหลวง: Google Map

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website:
  https://inzpy.com/travel/
  Youtube:
  https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth

  Related Post