More

  วิธีกําจัด วัชพืช ในสนามหญ้า ช่วงหน้าฝน

  ตัววายร้ายอย่าง วัชพืช ที่ปัญหากวนใจของคนมีบ้านที่มีสนามหญ้าและยิ่งใน ช่วงหน้าฝน ก็จะมียิ่งเพิ่มมากขึ้น Inzpy จะบอกว่าวัชพืชคืออะไรและทำไมถึงต้องควรจำกัดทิ้ง 

  วัชพืช (Weed) เป็นพืชที่ขึ้นมาเองตามธรรมชาติ โดยไม่ได้รับการปลูกหรือดูแลจากมนุษย์ วัชพืชส่วนใหญ่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือมีน้อย มักสร้างความเสียหายให้พืชเศรษฐกิจ เช่น แย่งอาหาร น้ำ และแสงสว่าง ทำให้พืชที่ปลูกไว้ไม่เจริญเติบโต ให้ผลิตผลน้อยลง

  วิธีกําจัด วัชพืช ในสนามหญ้า ช่วงหน้าฝน

  วัชพืชสามารถจำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตได้เป็น 2 ประเภท คือ

  • วัชพืชใบกว้าง เป็นวัชพืชที่มีใบกว้าง มักมีลำต้นอยู่เหนือดิน เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าตีนนก ผักบุ้ง
  • วัชพืชใบแคบ เป็นวัชพืชที่มีใบแคบ มักมีลำต้นอยู่ใต้ดิน เช่น ผักตบชวา แหนแดง ผักกูด

  วัชพืชมีโทษต่อพืชเศรษฐกิจ ดังนี้

  • แย่งอาหาร น้ำ และแสงสว่าง ทำให้พืชที่ปลูกไว้ไม่เจริญเติบโต
  • เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช
  • ทำให้ดินเสื่อมโทรม

  การกำจัดวัชพืชมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืช สภาพพื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ วิธีกำจัดวัชพืชที่นิยมมีดังนี้

  วิธีกําจัด วัชพืช ในสนามหญ้า ช่วงหน้าฝน

  • การถอนวัชพืช เป็นวิธีกำจัดวัชพืชที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
  • การคลุมดิน เป็นการกำจัดวัชพืชโดยการใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟาง ใบไม้แห้ง เปลือกไม้ คลุมทับพื้นที่ที่ต้องการกำจัดวัชพืช
  • การใช้สารกำจัดวัชพืช เป็นวิธีกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง
  • การใช้วิธีทางธรรมชาติ เป็นวิธีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารหรือวัตถุจากธรรมชาติ เช่น น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน น้ำร้อน น้ำเกลือ เบกกิ้งโซดา เป็นต้น

  ในการกำจัดวัชพืช ควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับชนิดของวัชพืช สภาพพื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

  วิธีกำจัดวัชพืชมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของวัชพืช สภาพพื้นที่ และปัจจัยอื่นๆ วิธีกำจัดวัชพืชที่นิยมมีดังนี้

  1. การถอนวัชพืช

  เป็นวิธีกำจัดวัชพืชที่ง่ายที่สุด สามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยใช้มือหรืออุปกรณ์ช่วย เช่น เสียม จอบและพลั่ว ในการถอนวัชพืช ควรถอนวัชพืชให้หมดจด โดยถอนต้นวัชพืชออกทั้งราก เพื่อให้วัชพืชไม่สามารถงอกใหม่ได้

  2. การคลุมดิน

  เป็นวิธีกำจัดวัชพืชโดยการใช้วัสดุคลุมดิน เช่น ฟาง ใบไม้แห้ง เปลือกไม้ คลุมทับพื้นที่ที่ต้องการกำจัดวัชพืช วัสดุคลุมดินจะช่วยป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องถึงรากวัชพืช ทำให้วัชพืชเหี่ยวเฉาและตายในที่สุด

  3. การใช้สารกำจัดวัชพืช

  เป็นวิธีกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากสารกำจัดวัชพืชอาจส่งผลกระทบต่อพืชที่ต้องการปลูกได้ สารกำจัดวัชพืชมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ควรศึกษาวิธีใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน

  4. การใช้วิธีทางธรรมชาติ

  เป็นวิธีกำจัดวัชพืชโดยใช้สารหรือวัตถุจากธรรมชาติ เช่น น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน น้ำร้อน น้ำเกลือ เบกกิ้งโซดา เป็นต้น สารเหล่านี้สามารถทำลายเซลล์ของวัชพืช ทำให้วัชพืชตายได้

  5. การไถพรวน

  เป็นวิธีกำจัดวัชพืชโดยการไถพรวนดินให้ลึก เป็นการทำลายรากวัชพืช ทำให้วัชพืชไม่สามารถงอกใหม่ได้

  วิธีกำจัดวัชพืชแบบเฉพาะ

  นอกจากวิธีกำจัดวัชพืชทั่วไปข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีกำจัดวัชพืชแบบเฉพาะสำหรับวัชพืชแต่ละชนิด เช่น

  • การเผาวัชพืช ใช้สำหรับกำจัดวัชพืชที่มีเมล็ดจำนวนมาก เช่น หญ้าพุทรา หญ้าคา
  • การใช้สารฆ่าแมลง ใช้สำหรับกำจัดวัชพืชที่มีแมลงศัตรูพืช เช่น หญ้าแม่งู
  • การใช้สารฆ่าเชื้อรา ใช้สำหรับกำจัดวัชพืชที่มีเชื้อรา เช่น หญ้าตีนนก

   

   

   

   

  benz
  benz
  ชอบส่องงานดีไซน์ ตกแต่งบ้าน ขับเคลื่อนชีวิตด้วย น้ำหวาน!

  Related Post