More
  spot_img

  โบราณสถาน ใน อยุธยา มีที่ไหนน่าไปถ่ายรูป เช็คอินบ้าง

  เที่ยว โบราณสถาน ในจังหวัด อยุธยา หลายคนที่เคยไปอยุธยาก็จะทราบกันดีว่า ที่นี่เป็น เมืองมรดกโลก ที่มีโบราณสถานหลายแห่งให้ไปชมความงดงาม จนกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ซึ่ง ณ ปัจจุบัน กลุ่มคนรุ่นใหม่ในไทยเอง ยังให้ความสนใจกับสถานที่เหล่านี้เป้นจำนวนมาก แต่จะมีที่ไหนบ้างตามดูกันลยค่า

  โบราณสถานแห่งแรกที่เราจะพาไปชมคือ

  1. วัดหน้าพระเมรุ

  วัดหน้าพระเมรุ เป็นวัดหนึ่งที่ยังมีความเป็นโบราณสถานที่สมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเพียงวัดเดียวที่พม่าไม่ทำลาย เพราะถูกเลือกให้เป็นที่ตั้งทัพของ พระเจ้ากรุงหงสาวดี ซึ่งในสมัยนั้นวัดนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ พระบรมมหาราชวัง เดิมทีมีชื่อว่า วัดพระเมรุราชการาม พระอุโบสถของวัดหน้าพระเมรุเป็นแบบอยุธยา พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา พระอุโบสถที่วัดหน้าพระเมรุจะไม่มีหน้าต่าง ตรงกลางจะเป็นพระประทานองค์ใหญ่

  วัดหน้าพระเมรุ
  76 หมู่4 ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีลานจอดรถสำหรับเข้าไปสักการะภายในวัด
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. (วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ปิด 17.30 น.)
  ค่าเข้าชม: ไม่เก็บค่าเข้าชมทั้งคนไทย และต่างชาติ

  2. วัดใหญ่ไชยมงคล

  วัดใหญ่ไชยมงคล เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เมื่อปี 1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้โปรดเกล้าให้ขุดศพเจ้าแก้ว และเจ้าไท ขึ้นมาเผา ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรค และที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป้นพระอาราม นามว่า วัดแก้วป่า ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช มีเหตูการ์สำคัญที่ให้เข้าใจว่า มีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคล ที่นี่ถือเป็นโบราณสถานอีกที่ที่งดงาม และมีหลายจุดให้สักการะ และถ่ายรูปความงามของตัววัดได้

  วัดใหญ่ไชยมงคล
  40 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถภายในวัด
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
  ค่าเข้าชม: ไม่เก็บค่าเข้าชมทั้งคนไทย และต่างชาติ

  3. วัดไชยวัฒนาราม

  วัดไชยวัฒนารามเป็นเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอุยธยาตอนปลาย วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ซึ่งในความเชื่อวัดนี้หนึ่งในความเชื่ออาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมร จึงทำให้บางส่วนมีรูปแบบคล้ายสถาปัตยกรรมของปราสาทนครวัด ที่นี่เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในอยุธยา ที่ทั้งคนไทย และช่าวต่างชาติต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก

  วัดไชยวัฒนาราม
  ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map จอดรถด้านหน้า
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
  ค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท, ชาวต่างชาติ 50 บาท

  4. วัดพระศรีสรรเพชญ์

  โบราณสถาน อยุธยา เมืองมรดกโลก
  Credit Picture: wikipedia.org

  วัดพระศรีสรรเพชญ์ เคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ ที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ความน่าสนใจของวัดนี้จะอยู่เจดีย์ทรงลังกา โดยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วจึงโปรดฯ ให้ยกเป็นเขตพุทธาวาส เพื่อประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของบ้านเมือง นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นโบราณสถานที่สวยงาม เหมาะกับการไปถ่ายรูปเช็คอิน

  วัดพระศรีสรรเพชญ์
  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท

  5. วัดโลกยสุธาราม

  วัดโลกยสุธารามสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนกลาง มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุด ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง มีความยาว 42 เมตร และสูง 8 เมตร พระเศียรมีเหมือนดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ได้รับการขุดแต่งโดยโรงงานสุรา ร่วมกับกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2497 และต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และครอบครัว ได้บูรณะพระพุทธไสยาสน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นาย ธำรง และ พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี วัดนี้ก็เป็นอีกวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ที่น่าไปสักการะบูชา และถ่ายรูปเช็คอินกับโบราณสถาน ณ วัดแห่งนี้

  วัดโลกยสุธาราม
  ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถเสียค่าบริการ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
  ค่าเข้าชม: ไม่เก็บค่าเข้าชมทั้งคนไทย และต่างชาติ

  6. วัดพระงาม ประตูแห่งกาลเวลา

  วัดพระงาม หรือ วัดชะราม เป็นโบราณสถานร้างอยู่ในกลุ่มโบราณสถานคลองสระบัว ไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสาร มีเจดีย์แปดเหลี่ยมประธานอยู่หน้าอุโบสถซึ่งสันนิษฐานว่าถูกดัดแปลงมาจากวิหาร วัดแห่งนี้มีการขุดพบวัตถุโบราณเป็นจำนวนมาก เป็นดินเผาปูนปั้น และโลหะ กระเบื้องมุงหลังคา หลายอย่างเลยค่ะ

  ซึ่งวัดนี้จะมีซุ้มประตูที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยต้นโพธิ์ที่เรยกกันว่า ประตูแห่งกาลเวลา จุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่วัยรุ่นส่วนใหญ่นิยมมารูปเช็คอินกันเป็นจำนวนมาก ระวังจะไปผิดที่นะคะ เพราะวัดชื่อพระงามที่อยุธยามี 2 ที่ค่ะ แนะนำว่าเสิร์ชเป็นประตูแห่งกาลเวลาจะดีกว่าค่ะ หรือดูตามลิงก์ด้านล่างได้เลยค่า

  วัดพระงาม ประตูแห่งกาลเวลา 
  24 หมู่ที่ 4 ถนน ซอยสลักหิน ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถ
  ที่นี่ไม่มีเวลาเปิด – ปิด ค่ะ
  ค่าเข้าชม: ไม่มีค่าเข้าชมทั้งคนไทย และต่างชาติ

  7. วัดพระราม

  โบราณสถาน อยุธยา เมืองมรดกโลก
  Credit Picture: wikipedia.org

  วัดพระรามคาดว่าถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร ซึ่งเป็นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทอง บริเวณหน้าวัดพระรามคือ บึงพระราม ปัจจุบันมีเพียงซากปรักหักพังที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย มีพระปรางทรงขอมขนาดใหญ่ ภายในมีจิตกรรมฝาผนังทั้งสองด้าน เป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ จิตกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น

  วัดพระราม
  ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
  ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่คนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท

  8. วัดมหาธาตุ

  Credit Picture: wikipedia.org

  วัดมหาธาตุนั้น นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังถือเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางเมืองและเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการไปชมเศียรพระในต้นโพธิ์ มีพระปรางค์ขนาดเล็ก พระเจดีย์ พระพุทธรูปหน้าพระปรางค์ประธาน ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกอีกที่หนึ่งในอยุธยาที่ควรไปดูให้เห็นกับตาค่ะ

  วัดมหาธาตุ
  Wat Mahathat ถนน นเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  พิกัด: Google Map มีที่จอดรถ
  เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.
  ค่าเข้าชม: ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท

  ทั้งแปดวัดที่เลือกมานี้ถือเป็นวัดที่เป็น โบราณสถาน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นจนถึงตอนปลาย แต่ละที่ก็มีความสำคัญ และจุดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบางที่ก็ถือเป้นมรดกโลกของไทยที่คนไทยด้วยกันควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ให้ต่อไปเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเด็กไทยสมัยนี้ก็ให้ความสนใจไม่ใช่น้อย บางคนก็มีการเช่าชุดไทยไปถ่ายรูปตามโบราณสถานจุดต่าง ๆ ใครที่ไปเที่ยวอยุธยาก็ลองแวะไปดูความงดงามเหล่านี้กันได้นะคะ ฝากติดตาม Inzpy Travel ด้วยนะคะ เพื่อคอยอัปเดตสถานที่เที่ยว ที่พัก คาเฟ่ และร้านอาหารเด็ดดังมากมาย

  ดูรีวิวชุดไทยสวย ๆ เผื่อเป็นไอเดีย แต่งไปถ่ายรูปที่วัด คลิกเลย

  ดูรีวิวแต่งหน้าสไตล์ไทย ๆ คลิกเลย

  Related Post

  spot_img
  spot_img

  Recommended