More

    วัดอรุณฯ

    Popular Tags

    สำรวจโครงสร้าง วัดอรุณฯ กับสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนาโกสินทร์

    ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวจากต่างชาติ แลนด์มาร์คนึงอย่าง วัดอรุณฯ หรือชื่อเต็ม...