More
  spot_img

  ทำเลสิก ผ่าต้อกระจก แต่ไม่อยากพักฟื้นนานต้องฟังทางนี้!

  ปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น สายตา สั้น เอียง ตาแห้ง และรวมถึงโรคเกี่ยวกับตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้คนไข้กลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้ง

  ทำเลสิก ผ่าต้อกระจกรศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตา สั้น ยาว เอียง การทำเลสิกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้สายตากลับมามองได้ชัดเจนอีกครั้ง โดยไม่ต้องสวมแว่นตาหรือใส่คอนแทคเลนส์ ซึ่งการทำเลสิกคือการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้น ยาว เอียง

  การแก้ปัญหาสายตาเหล่านี้สามารถแบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้

  1. PRK (Photorefractive Keratectomy) การใช้เลเซอร์ยิงเข้าไปที่ผิวกระจกตาโดยตรง เพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา ใช้ในกรณีเคสที่ค่าสายตาน้อยไม่เกิน 500
  2. LASIK การใช้ใบมีดเล็กๆเปิดกระจกตาออกยิงเลเซอร์ที่ฐานกระจกตาเปลี่ยนความโค้งตามค่าสายตาสั้น สายตาเอียง และปิดฝากระจกตากลับ ซึ่งการปิดกลับจะทำให้เคืองตาน้อยและมีโอกาสเป็นแผลเป็นน้อยลง
  3. FEMTO LASIK การเปิดกระจกตาด้วยเลเซอร์ ที่มีความตรงจุดและใช้เลเซอร์อีกตัวยิง และปิดฝากระจกตากลับซึ่งวิธีนี้จะทำให้คนไข้มีอาการเคืองตาน้อยลง ขอบแผลเรียบ และความตรงจุดของเลเซอร์ทำให้กระจกตาที่ตัดมีความบางเท่ากันตลอดและช่วยลดปัญหาการเคลื่อนที่ของกระจกตาได้ดีกว่าเดิม
  4. ReLEX การผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์เจาะรูไปที่ดวงตา เพื่อแยกชิ้นกระจกตา ชิ้นเนื้อเยื่อ และดึงออก เพื่อเปลี่ยนความโค้งโดยที่ไม่ต้องเปิดกระจกตาออก เพราะการผ่าตัดเปิดกระจกตาและปิดกลับทำให้เกิดปัญหาบางอย่าง เช่น ตาแห้ง แสงกระจายน้อยลง กระจกตาเคลื่อนในบางกรณี เป็นต้น

  ReLEX CLEAR เทคโนโลยีใหม่ในการทำเลสิก ที่ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด โดยใช้ เลเซอร์พลังงานต่ำระดับนาโนจูลเจาะชั้นกระจกตาเพื่อแยกชิ้นกระจกตาและดึงออก โดยมี AI ช่วยกำหนดศูนย์กลางในการยิงเลเซอร์ ได้อย่างตรงจุด และปรับแต่งความโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผลการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมนอกจากนี้การใช้เลเซอร์ระดับนาโนจูลจะทำให้ผิวกระจกตาเชื่อมกันได้ง่ายผิวกระจกตาเรียบขึ้น การกลับมามองเห็นชัดเร็วขึ้น ไม่เกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อกระจกตาบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

  การพักฟื้นโดยปกติการทำเลสิกทั่วไปจะใช้เวลา 7 วัน แต่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ReLEX CLEAR ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด รวมถึงแผลที่เปิดกระจกเป็นแผลเล็ก 2.6 – 3.0 มิลลิเมตรจะใช้เวลาพักฟื้นเพียง 3 วันเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากจะเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้การตรวจวัดค่าสายตามีความชัดเจนตรงจุดและผลการรักษามีประสิทธิผลมากขึ้น นอกจากนี้ควรนำผู้ติดตามมาด้วยเพราะหลังจากเข้ารับการผ่าตัดการมองเห็นอาจจะยังไม่คมชัด

  ปัจจุบันโรคต้อกระจกนับได้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นอันดับต้นๆ ในผู้สูงอายุ พบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  ซึ่งสาเหตุของการต้อกระจก เกิดจากเลนส์แก้วตามีการขุ่นมัว ทำให้การมองเห็นไม่ชัด ทำให้ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ จนกระทั่งไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากแสงผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง อาการของต้อกระจก ผู้ป่วยมัก ตามัว มองเห็นไม่ชัด เห็นแสงจ้า มองเห็นภาพซ้อนระดับค่าสายตาเปลี่ยนแปลง ศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงได้นำเทคโนโลยีแขนกลเลเซอร์ คล้ายกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด มาใช้โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นในด้านการใช้พลังงานต่ำ ลดความบอบช้ำต่อกระจกตา เพิ่มความตรงจุดขึ้น แม้ว่าคนไข้จะมี ตาเล็ก ตาดำเล็ก  ช่องม่านตาแคบ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้เพราะแขนกลสามารถผ่าตัดได้หลายทิศทาง การดูดต้อกระจกที่ถูกยิงแสงเลเซอร์ออกง่ายขึ้น มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ภาวะแทรกซ้อนลดน้อยลง ทำให้หลังจากเข้ารับการผ่าตัดเพียงไม่กี่วันก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม

  ทำเลสิก ผ่าต้อกระจกสำหรับผู้ที่มีภาวะความผิดปกติทางสายตา ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์เทียม ทำให้สายตากลับมามองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์จักษุที่มีความชำนาญการได้ที่ ศูนย์จักษุและเลสิก ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โทร. 02 220 7999 ต่อ 84220 อีเมล [email protected] และ เว็บไซต์ https://www.thonburibamrungmuang.com

  Related Post

  Most Popular

  Recommended