More

    avatar 2

    Popular Tags

    Avatar 2 มาแล้วจ้า สิ้นสุดการรอคอยกว่า 13 ปี เป็นที่เรียบร้อย

    การรอคอยหนังสักเรื่องกว่า 13 ปี มันเป็นอะไรที่ยาวนานมากจริง ๆ...