More

    แบบบ้านระบายอากาศ ลดความร้อน แสงส่องถึง

    Popular Tags

    ชม “ไอเดียบ้านเวียดนาม” โถงสูง 4 ชั้น เน้นโปร่ง สวย ทันสมัย

    ไทยและเวียดนามก็เจอปัญหาคล้ายกันคือเรื่องภูมิประเทศ และที่อยู่อาศัยมีจำกัด ทำให้อึดอัด แคบ มืดทึบ...