More

    แบนการใช้ขนสัตว์

    Popular Tags

    Dolce & Gabbana แบรนด์ล่าสุดที่ประกาศยกเลิกการใช้ขนสัตว์ถาวร!

    ถ้าหากเหล่าสาวกแฟชั่นแบรนด์เนมไฮเอนด์ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงในแวดวงแฟชั่นในช่วง 3-4 ปีให้หลังที่ผ่านมา ทุกคนจะทราบได้ในทันทีว่า แบรนด์แฟชั่นระดับโลกมากหน้าหลายแบรนด์ได้ตัดสินใจออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ...