More

    เนื้อย่างนิวซีแลนด์

    Popular Tags

    ข้าวหมกไก่ ถูกใจวัยรุ่น ต้องที่ ไก่ย่างบังฟารุก

    ข้าวหมกไก่ที่เปิดมาในช่วงโควิด แต่กลับสร้างกระแสนิยมได้มาก ต้องมีสิ่งพิเศษไม่เหมือนใคร อย่าง ไก่ย่างบังฟารุก...