More

  ประกันบ้าน จำเป็นไหม? ซื้อบ้านต้องทำประกันอะไรบ้าง?

  เดี๋ยวฝนตก น้ำท่วม พายุเข้า ไฟไหม้ อุบัติเหตุ ฯลฯ ชีวิตนี้ช่างคาดเดาอะไรไม่ได้เลย ควรหาประกันมาคุ้มครองบ้านดีไหม? ถ้ามีบ้านสักหลัง เราจำเป็นต้องทำ “ประกันบ้าน” หรือไม่? กลัวว่าไม่ซื้อประกันบ้านจะมีผลต่อการกู้สินเชื่อ! คำถามคาใจจากคนซื้อบ้าน ซึ่ง Inzpy มีคำตอบให้คุณแล้วค่ะ

  ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าประกันบ้านมีหลายแบบ แต่หลักๆ คือประกันบ้านมีทั้ง ประกันที่บังคับ “ต้องทำ” และ ประกันที่ “สมัครใจทำ” ซึ่งอย่างหลังไม่มีเงื่อนไขว่า หากไม่ทำจะขอสินเชื่อไม่ผ่าน สบายใจได้เลย

  นอกจากนี้ประกันบ้านบางตัวเป็นประกันที่ติดมาจากการซื้อบ้าน เราไม่ต้องจ่ายเงินส่วนนี้อีกแล้ว

  ประกันอัคคีภัย บ้าน

  ประกันบ้าน ที่บังคับ “ต้องทำ”

  ประกันอัคคีภัย

  เป็นประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าจำเป็นจะต้องทำ โดยมากถ้าเราขอกู้สินเชื่อที่ไหน ธนาคารที่ให้กู้มักจะเสนอให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยกับเขา เพราะผู้ขอสินเชื่อบ้านต้องนำบ้านที่ซื้อมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้ว

  เบี้ยประกันค่อนข้างถูก แต่คุ้มครองเยอะ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน หรืออุบัติเหตุจากน้ำ ฯลฯ อันเกิดความเสียหายกับบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน

  ค่าเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย

  ค่าเบี้ยประกันอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 3,000 บาท ต่อทุนประกัน 1 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยประกันอัคคีภัยเป็นประกันที่มีอายุสั้น ต้องมีการซื้อทุกปี หรือจะซื้อทุก ๆ 2-3 ปีซึ่งจะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันให้ด้วย

  คำแนะนำ

  ควรเลือกทำทุนประกันหรือวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าบ้านและทรัพย์สิน เพราะหากเกิดความเสียหายเพียงบางส่วน ก็จะยังได้รับเงินชดเชยเหมือนทำประกันไว้เต็มมูลค่า

  ประกันบ้าน-ประกันอุทกภัย บ้าน-Inzpy

  ประกันบ้าน ที่ “สมัครใจทำ”

  ประกันภัยพิบัติ

  กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ช่วงนี้อุทกภัยเยอะ ควรทำเผื่อไว้ ความคุ้มครองในส่วนภัยพิบัติมากมาย เช่น ภัยน้ำท่วม ลมพายุ และแผ่นดินไหว แต่สำคัญมาก! เราต้องอ่านกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตกลงทำสัญญาเสมอ อย่าข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ

  เช่น ประกันภัยพิบัติจะไม่ครอบคลุมกรณีน้ำท่วมในบ้านอยู่ในพื้นที่ที่ถูกระบุไว้ว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน จะความคุ้มครองแผ่นดินไหวก็ต่อเมื่อมีความรุนแรงมากกว่า 7.0 ตามมาตราริกเตอร์ หรือพายุที่มีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  ประกันบ้าน-ประกันสินเชื่อบ้าน-Inzpy

  ประกันสินเชื่อบ้าน

  หรือเรียกว่า ประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ (TMRA), ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้าน กฎหมายไม่ได้บังคับ ต่อให้ไม่ทำก็ไม่ได้ส่งผลต่อการอนุมัติสินเชื่อใด ๆ เพียงแต่แนะนำว่าควรทำไว้ อุ่นใจกว่า โดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย และมีเสาหลักของครอบครัว

  เพราะใจความสำคัญของประกันสินเชื่อบ้านอันนี้ คือ การให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ที่ขอสินเชื่อเสียชีวิต ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านได้อีกต่อไป) โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้สินในส่วนที่เหลือให้กับธนาคารผู้ออกสินเชื่อเอง หนี้บ้านจะได้ไม่ตกเป็นภาระของคนที่เหลือในครอบครัว

  คำแนะนำ

  เบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้สินบ้านที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท

  เปรียบเทียบแผน ‘ประกันบ้าน’ ที่น่าสนใจ (ตุลาคม 2565)

  บริษัท เบี้ยประกัน/ปี ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า โจรกรรม จราจล
  วิริยะประกันภัย 1,400 บาท 1 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 หมื่น 2 หมื่น 1 แสน
  1,900 บาท 1.5 ล้าน 5 หมื่น 5 หมื่น 2 หมื่น 2 หมื่น 1 แสน
  2,500 บาท 2 ล้าน 1 แสน 1 แสน 2 หมื่น 2 หมื่น 1 แสน
  ชับบ์สามัคคีประกันภัย 700 บาท 5 แสน 2 หมื่น 5 แสน
  1,250 บาท 1 ล้าน 2 หมื่น 1 ล้าน
  1,800 บาท 1.5 ล้าน 2 หมื่น 1.5 ล้าน
  2,350 บาท 2 ล้าน 2 หมื่น 2 ล้าน
  ทิพยประกันภัย แผน 2 1,289 บาท 1 ล้าน 1 แสน* 2 หมื่น 5 หมื่น 1 แสน
  1,934 บาท 1.5 ล้าน 1.5 แสน* 2 หมื่น 7.5 หมื่น 1 แสน
  2,578 บาท 2 ล้าน 2 แสน* 2 หมื่น 1 แสน 1 แสน

  เงื่อนไขการรับประกัน

  1. บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณารับประกันภัยเขตอันตรายตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและสำหรับบางพื้นที่
  3. บริษัทฯ พิจารณารับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท
  4. บริษัทฯ ชดใช้ความรับผิดของทุกกรณีตามวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินทุนประกันภัยรวมจำนวนเงินที่เพิ่มตามภาวะเงินเฟ้อและความคุ้มครองข้อ 7
  5. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  6. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรและภาษีแล้ว
  7. เฉพาะ ทิพยประกันภัย (แผน2) ภัยน้ำท่วม จะคุ้มครองหลังจากวันเริ่มทำประกัน 30 วัน และ มีค่าเสียหายส่วนแรก 10% ของมูลค่าความเสียหาย

  บทความน่าสนใจ

  ดังนั้นการทำประกันบ้านไม่เพียงคุ้มครองบ้านอย่างเดียว แต่เป็นการปกป้องคนในบ้านและคนที่เรารัก จะตัดสินใจซื้อบ้านทั้งทีก็ไม่ควรมองข้ามการทำประกัน​ไว้ เพื่อเสริมความมั่นคงในชีวิตอีกทางหนึ่ง เมื่อเราล้ม ก็ยังได้ล้มบนฟูกที่เราเตรียมไว้ เมื่อเกิดภัย จะได้ตั้งต้นใหม่ ก้าวต่อไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  prakun.com, kasikornbank.com, krungsri.com


  อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ ทาง LINE ฟรี
  Add friend ที่ ID : @inzpy (มี@นำ)

  เพิ่มเพื่อน

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post