More

  Update: อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด สิงหาคม 2565

  ได้มาอัปเดตอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน จากธนาคารที่มากมาย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 กับผมว่ามนุษย์เงินเดือนควรรู้ก่อนจะซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์เฮาส์ เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยถูกที่สุด หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าดอกเบี้ยการกู้ซื้อบ้านของแต่ละธนาคาร มีการปรับลดจนอยู่ในระดับต่ำที่สุดแค่ไหน จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปี ซึ่งผู้ให้กู้ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทเรียกเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ ซึ่งในที่นี้ผู้ให้กู้หมายถึง สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank

  MLR MOR และ MRR คืออะไร

  คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อ้างอิงในการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้จากลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกเบี้ยลอยตัว เช่น

  1. MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ
  2. MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี
  3. MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

  ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต
  ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
  กรุงเทพ 5.8750 5.2500 5.9500 18.0000 21.0000 16.0000
  กรุงไทย 5.8200 5.2500 6.2200 16.2200 28.0000
  กสิกรไทย 5.8400 5.4700 5.9700 20.9700 23.9700 16.0000
  ไทยพาณิชย์ 5.8450 5.2500 5.9950 28.0000 29.6250 16.0000
  กรุงศรีอยุธยา 5.9500 5.5800 6.0500 25.0000 25.0000
  ทหารไทยธนชาต 6.1500 6.1250 6.2800 25.0000 25.0000 16.0000
  ยูโอบี 6.8000 6.6000 7.3500 14.7000 17.7000 16.0000
  ซีไอเอ็มบี ไทย 6.8500 6.3500 7.3500 28.0000 28.0000 16.0000

  อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน-คอนโด ปี 2565

  ธนาคาร อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี* MRR วงเงินกู้สูงสุด ระยะเวลากู้ (ปี)
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 1.99% 6.15% 1,200,000 บาท 40
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 3.52% 6.05% 90% 30
  ธนาคารกรุงไทย 2.77% 6.22% 100% 40
  ธนาคารกรุงเทพ 4.47% 5.95% 100% 35
  ธนาคารออมสิน 2.30% 6.24% ไม่เกิน 5 ล้านบาท 20
  ธนาคารกสิกรไทย 5.90% 5.97% 90% 30
  ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.95% 5.99% 100% 30

   

  ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (อ้างอิงข้อมูลวันที่ 2 สิงหาคม 2565)
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์เท่านั้น

  เปรียบเทียบและคำนวณอัตราดอกเบี้ยบ้านและคอนโด จากธนาคารชั้นนำต่างๆ ได้ด้วยตนเองจาก
  “โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านเบื้องต้น”

  หมายเหตุ :

  1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2565 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

  2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย)

  3.ทั้งนี้ เราสามารถหาข้อมูลอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวที่ธนาคารพาณิชย์ใช้อยู่ได้จาก website ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง และ website ของแบงก์ชาติ

  ค่าธรรมเนียมเปรียบเทียบระหว่างธนาคารอัตราดอกเบี้ยย้อนหลัง

  ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บสำหรับสินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดยบวกอัตราเพิ่มหรือลดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเหล่านี้ เช่น MLR +/- x%


  อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ ทาง LINE ฟรี
  Add friend ที่ ID : @inzpy (มี@นำ)เพิ่มเพื่อน

  Related Post