More

  Art on tour ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง

  Art on tour ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง: จินตนาการและภาพสะท้อนสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

  SAC Gallery ขอเชิญทุกท่านร่วมตบเท้าก้าวไปตามรอยศิลป์กับกิจกรรม
  Art on tour ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง
  cr. sacbangkok

  “Art on tour: ทัศนะในงานจิตรกรรมฝาผนัง จินตนาการและภาพสะท้อนสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 4”

  กิจกรรมบรรยายนอกสถานที่โดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ที่จะมาช่วยบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสยามที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการถ่ายทอดเรื่องราวในงานจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3-4 ผ่าน ‘ภาพวาดปริศนาธรรม’ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ซึ่งออกแบบโครงเรื่องโดยพระวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และวาดโดยขรัวอินโข่ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30-16.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

  ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ จิตรกรรมฝาผนังไทยได้ปรับเปลี่ยนกลวิธีในการนำเสนออย่างน่าสนใจและส่งอิทธิพลให้กับศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน จิตรกรรมเหล่านี้เป็นสื่อทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีภาษาเฉพาะ เป็นภาษาที่เอื้อและสนับสนุนความคิดในการจัดระเบียบทางสังคม ที่มีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนกลุ่มต่างๆ ในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
  ภาพกิจกรรมของเมืองในมุมกว้างของ ขวัญชัย ลิไชยกุล ชวนให้พินิจไปถึงการหยิบยืมกลวิธีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง

  โดยเฉพาะรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอที่มีการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมแบบไทยประเพณีและแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน โดยยังคงเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ทศชาติ เวสสันดรชาดก และนำเอาแนวความคิดของการเล่าเรื่องแบบสมจริงมาใช้ เพื่อให้สัมพันธ์กับหลักการทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตก ทำให้เกิดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สอดคล้องกับความจริงเชิงประจักษ์ เรียกร้องสายตาจากผู้ชมให้เกิดการตีความหมายใหม่ เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์แบบไตรภูมิ กลายเป็นภาพปริศนาธรรมที่เชื้อชวนให้ผู้ชมปรับโลกทัศน์ที่มีต่อแนวการทำความเข้าใจพุทธศาสนา และปรับเปลี่ยนภาษาของภาพไปสู่สภาวะสมัยใหม่ หรือร่วมสมัยในช่วงจักรวรรดินิยมในเอเชีย

  วันที่: 28 พฤษภาคม 2565 เวลา: 14.30-16.30 น. ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
  เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมบรรยาย 30 คน

  พิเศษ! สำหรับท่านที่ต้องการชมนิทรรศการก่อนไปร่วมกิจกรรม เรามีบริการรถเดินทางจาก SAC Gallery ไปยังวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เวลา 14.00 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น


  อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ ทาง LINE ฟรี
  Add friend ที่ ID : @inzpy (มี@นำ)เพิ่มเพื่อน

  บทความน่าสนใจ : THE TREE วิธีดูแลต้นไม้ช่วงหน้าฝนให้ให้สวยงาม!

  Related Post