More
  spot_img

  วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรความรัก

  “วัดเทพมณเฑียร” สมาคมฮินดูสมาช หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า โบสถ์เทพมณเฑียร เป็นอาคารหลังเล็ก ๆ ภายในโรงเรียนภารตวิทยาลัย ย่านหลังวังบูรพา ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า ซึ่งในตอนแรกมีนามว่า “ฮินดูสภา” แล้วเปลี่ยนมาเป็น “สมาคมฮินดูสมาช” จนถึงปัจจุบัน

  ประวัติวัดเทพมณเฑียร

  วัดเทพมณเฑียร ตอนแรกเป็นเพียงสถานที่สมาคมที่ชาวฮินดู ชาวภารตะ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมใจศาสนิกชนให้เป็นหนึ่งเดียว ตั้งอยู่ในอาคารเล็ก ๆ ภายใต้ชื่อว่า “ฮินดูสภา” และได้เปลี่ยนเป็น ฮินดูสมาช ในภายหลัง จนได้มีการขยับขยายความศรัทธาจัดตั้ง โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขึ้นในบริเวณเดียวกัน เมื่อก่อตั้งทั้งโรงเรียนและอาคารสมาคมเรียบร้อย จึงตั้ง วัดเทพมณเฑียร ขึ้นมา

  ซึ่งภายใน “วัดเทพมณเฑียร” แห่งนี้ ได้มีการอัญเชิญเทวปฏิมา พระผู้เป็นเจ้าและเทพยดา ที่สำคัญของชาวฮินดู มาจากประเทศอินเดียเพื่อมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์แห่งนี้ด้วย โดยมีพิธีเฉลิมฉลองการเปิดอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2512

  ปัจจุบันมีเทวรูปหินอ่อนประดิษฐานอยู่หลายองค์ เช่น พระวิษณุและพระแม่ลักษมี ซึ่งเป็นองค์ประธานของที่แห่งนี้ ,พระพรหมและพระแม่สรัสวดี, พระแม่ทุรคา, พระพุทธเจ้า, พระรามและภควดีสีดา และพระกฤษณะและชายา เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมเทวรูปองค์เทพฮินดูไว้มากมาย

  เทวรูปองค์เทพฮินดูวัดเทพมณเฑียร

  พระวิษณุ และ พระแม่ลักษมี

  องค์ประธานสำคัญในวัดเทพมณเฑียร อย่างที่เรารับรู้กันว่าเรื่องราวของท่านทั้งสอง โด่งดังมากในเรื่องของความรักอันเป็นอันหนึ่งเดียวกัน ความซื่อสัตย์ต่อกันและกันของทั้งสอง ทำให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามากราบไหว้ ณ สถานที่แห่งนี้ มักจะมาขอพรเรื่องความรักกันอย่างคับคั่ง

  พระพรหม 

  พระพรหมได้ชื่อว่าเป็นพระผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล เป็นเทพเจ้าสูงสุดในคติของศาสนาฮินดู เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา มีความเชื่อมานานว่า ผู้ใดที่สักการะเคารพบูชาในพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย มีโชคลาภในด้านการเงิน และมีสุขภาพที่แข็งแรง

  พระแม่ทุรคา

  พระแม่ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเข้มแข็งและความมีอำนาจ เป็นอีกปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ชายาของพระศิวะ เทพผู้ทำลาย

  พระพุทธเจ้า

  ศาสนิกชนชาวฮินดูเชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางที่เก้าของพระวิษณุ สัญลักษณ์แห่งความไม่เบียดเบียน หรือที่เรียกว่า อสิงหา

  พระราม และ ภควดีสีดา

  พระรามเป็นอวตารปางที่เจ็ดของพระวิษณุ เป็นอีกปางหนึ่งของพระวิษณุที่อวตารเพื่อปราบมาร และเป็นปางที่ได้รับการสักการะจากชาวฮินดูเป็นอย่างมาก

  พระกฤษณะ และ พระแม่ธาราเทวี

  พระกฤษณะ เป็นเทพเจ้าฮินดู เป็นรูปอวตารปางที่ 8 ในอวตารทั้ง 10 ของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ ในนิกายได้กล่าวว่าพระกฤษณะได้ถือกำเนิดมาเพื่อทำลายอสูรกังสะ ที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ปรากฏในมหาภารตะ เป็นผู้ให้กำเนิดคัมภีร์ภควัทคีตา และทรงโปรดให้มนุษย์ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ และชี้นำเหล่าผู้ศรัทธาไปสู่โมกขธรรมอันสูงสุด

  พระหนุมาน

  อวตารของพระศิวะ เป็นบริวารและสมุนเอกแห่งพระราม ที่คอยคุ้มครองดูแลพระรา

  พระพิฆเนศ (พระคเณศ)

  พระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าฮินดู เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งทางใจของคนไทย มีความเชื่อว่าองค์ท่านจะช่วยขจัดอุปสรรคทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยให้ประสบความสำเร็จในแทบทุก ๆ ด้าน สุขสมหวังดังปรารถนา เป็นมหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่

  พระคเณศ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่า พระพิฆเนศ พระพิฆเณศวร พระพิฆเณศ หรือพระคณปติ พระองค์เป็นเทพแห่งความสำเร็จ อีกทั้งยังทรงเป็นเทพแห่งศิลปวิทยาการและการประพันธ์

  ข้อปฏิบัติในการสักการะเทวรูปวัดเทพมณเฑียร

  แต่งกายสุภาพ ห้ามทะเลาะหรือพูดจาหยาบคาย
  ห้ามรบกวนผู้ที่มีจิตศรัทธามากราบไหว้องค์เทพคนอื่น ๆ
  วัดเทพมณเฑียร ไม่อนุญาตให้จุดธูปและเทียนด้านในวัดโดยเด็ดขาด
  ภายในวัดไม่มีของไหว้จำหน่าย ควรเตรียมมาเองให้พร้อม
  ห้ามนำเนื้อสัตว์ ของคาว บุหรี่ หรือสุรา เข้ามาเขตภายในวัดเด็ดขาด

  การไหว้และการถวายของบูชา

  ให้ทำทุกวัน หรือทำทุกวันเพ็ญขึ้น 8 ค่ำ 15 ค่ำ หรือจะทำในวันเกิดของตนเอง เช่น เกิดวันจันทร์ก็ให้ทำในวันจันทร์ หรือทำในวันประจำขององค์เทพนั้น ๆ

  วันจันทร์เป็นวันของพระศิวะ
  วันอังคารเป็นวันของพระพิฆเนศและหนุมาน
  วันพฤหัสบดีเป็นวันของพระนารายณ์
  วันศุกร์เป็นวันของพระแม่อุมาเทวี

  สายมูคนไหนที่อยากจะขอพรเรื่องความรักจากองค์เทพฮินดู วัดเทพมณเฑียรก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ เพราะผู้มีจิตศรัทธาหลายคนที่ไปกราบไหว้ก็มักจะสมหวังตามพรที่ขออยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะขอพรเรื่องความรักแล้ว ก็ยังสามารถที่จะขอพรด้านการเงิน การงาน การเรียน ความสำเร็จ จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้อีกด้วย เพราะมีองค์เทพประดิษฐานอยู่ ณ วัดเทพมณเฑียรแห่งนี้หลายองค์

  สำหรับใครที่กลัวว่าไปแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นไหว้อย่างไร สามารถสอบถามกับพราหมณ์ของทางวัดถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการไหว้ รวมถึงพิธีเบิกเนตรองค์พระ

  การเดินทาง

  วัดเทพมณเฑียร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ใกล้กับเสาชิงช้า สามารถเดินทางได้ทั้ง
  รถโดยสารประจำทาง : รถธรรมดาสาย 10, 12, 19, 35, 42, 56, 96 และรถปรับอากาศสาย 42
  รถไฟฟ้า MRT : ลงที่สถานีสามยอด

  ข้อมูลติดต่อวัดเทพมณเฑียร

  เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. โดยมีช่วงพัก 3 ชม. ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดต่าง ๆ เปิดให้เข้าได้ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น.

  ที่อยู่ : 136 สำราญราษฎร์ 1-2 ถนนศิริพงษ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
  พิกัด : วัดเทพมณเฑียร
  เฟซบุ๊ก : Hindu Samaj Bangkok วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช
  โทรศัพท์ : 0-2223-8494

  ทั้งนี้ทั้งนั้น การไหว้ขอพรจากเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล ควรใช้วิจารณญาณ

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  ชวนไปไหว้ พระแม่ลักษมี พร้อมแจกพิกัดและเคล็ดลับมูอย่างไรให้ปัง!
  ขอพรด้านนี้ บูชาเทพเจ้าองค์ไหนดี? พร้อมแจกพิกัดบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (PART1)
  ขอพรด้านนี้ บูชาเทพเจ้าองค์ไหนดี? พร้อมแจกพิกัดบูชาและขอพรจากเทพเจ้าแต่ละองค์ (PART2)
  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เสริมสิริมงคลชีวิต 2566 (PART3)

  _____

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Youtube:
  https://www.youtube.com/@Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth/

  paloyp
  paloyp
  สาวกราฟิกดีไซน์ท่านหนึ่ง ที่เป็น Graphic Designer, Video Editor, Content Creator, etc. จ้างงานได้ รับงานนอก ไม่ร้อนเงิน แต่อยากรวย! Contact : [email protected]

  Related Post

  Most Popular

  Recommended