More

    เล่นมือถือ

    Popular Tags

    การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้คุณป่วยหรือไม่ ?

    การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้คุณมีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่? ดูเหมือนว่าสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียไม่เพียงแต่แพร่หลายเท่านั้น แต่ยังขาดไม่ได้อีกด้วย เพราะสมัยนี้ผู้คนได้มีการติดตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวสาร...