More

    เนื้อตุ๋นคลองเตย

    Popular Tags

    ร้านก๋วยเตี๋ยวติดแอร์ เนื้อตุ๋น นัว นัว

    มาเจอกับร้าน เนื้อตุ๋น รสเยี่ยมอีกร้าน ในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุด เราได้ผ่านเส้นถนนพระรามสี่...