More
  spot_img

  YDM ชู 4 กลยุทธ์ “มาร์เก็ตติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชัน” ตั้งเป้าปีนี้โต 1,000 ลบ.พร้อม IPO

  วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) เอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรวมพลังของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจแบบ Full-Funnel เปิด 4 อุปสรรค ที่นักการตลาดและแบรนด์ต้องเผชิญ ยุคอาฟเตอร์โควิด-19 พบ Brand loyalty ลดลง

  ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้นและต้องการการตอบสนองทันที ช่องทางการตลาดที่หลากหลายบริหารยากไม่เกิดประสิทธิผล และค่าโฆษณาพุ่งไม่หยุด ชู 4 กลยุทธ์ ผสานเทคโนโลยีและครีเอทีฟ สร้างโอกาสบนตลาดใหม่ ขับเคลื่อนการเติบโตแบบ Full-Funnel ตั้งเป้าโต 1,000 ลบ. พร้อม IPO ปี 67 เล็งเปิดตัว MarTech ใหม่ DFinery พร้อมเตรียมเข้าซื้อกิจการในประเทศและต่างประเทศเสริมจุดแข็ง

  วายดีเอ็ม

  นายธนพล ทรัพย์สมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายดีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ภาพรวมการใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ด้านการตลาดของประเทศไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจและนักการตลาดไทยเผชิญหน้ากับความท้าท้าย โควิด-19 เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ทุกอย่างเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เร็วขึ้น 10 ปี ทั้งการ WFH การเรียนออนไลน์ การบริโภค การเดินทาง การซื้อของและการทำธุรกรรมต่าง ๆ

  โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินในโลกดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจเล็ก-ใหญ่ เร่งปรับตัวสู่รูปแบบออนไลน์ แต่หลังจากนี้ยังมีความท้าทายจากอาฟเตอร์โควิด-19 ที่นักการตลาดและธุรกิจจะต้องเผชิญอีก 4 ด้าน ที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือ ได้แก่

  วายดีเอ็ม

  1.ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ลดต่ำลง จากปัจจัยทางการแข่งขันในตลาด ผู้บริโภคมีทางเลือกในสินค้าเดียวกันมากขึ้นกว่าเดิมมาก ทั้งจากแบรนด์ไทยและต่างประเทศ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เข้ามาเจาะตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรง ผู้บริโภคสามารถมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า ในราคาที่ถูกกว่าได้ไม่ยาก ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความกล้าที่จะทดลองสินค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z

  2.ผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น มีความต้องการซับซ้อนขึ้นต้องการคุณภาพสินค้าที่สูงขึ้น ตรงใจมากขึ้น คาดหวังการบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้นแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะธุรกิจในภาคบริการ และธุรกิจ E-commerce

  3.การสื่อสารทวีความซับซ้อน เนื่องด้วยต้องบริหารช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทาง ทำให้บริหารได้ยากไม่เกิดประสิทธิผล และการเริ่มปรับตัวสู่ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ ส่งผลให้หลายแบรนด์เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งหลาย ๆ แบรนด์ทำพลาดเพราะใช้วิธีสื่อสารในทุก ๆ ช่องทาง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละช่องทางมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แตกต่างกัน จึงต้องมีลักษณะการทำ Content ที่แตกต่างกัน

  4.ค่าโฆษณาออนไลน์พุ่งสูงขึ้น เมื่อทุกธุรกิจมุ่งสู่ออนไลน์ จึงเกิดสงครามการแย่งชิงพื้นที่โฆษณาบนสื่อออนไลน์เกิดการบิดราคาแข่งขันกัน ทำให้ค่าโฆษณาสูงขึ้น เมื่อต้นทุนค่าโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์มสูงขึ้น คำถามที่แบรนด์และธุรกิจจะต้องเจอคือจะบริหารค่าโฆษณาในทุกแพลทฟอร์มอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพและได้ ROI สูง

  ทั้งนี้จากเพนพ้อยท์ดังกล่าว วายดีเอ็ม ได้วาง 4 กลยุทธ์ เพื่อช่วยให้นักการตลาดและแบรนด์เร่งกระบวนการ Marketing transformation โดยผสานเทคโนโลยีและครีเอทีฟ ด้วยการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจแบบ Full-Funnel ในยุคอาฟเตอร์โควิด-19 ได้แก่

  1.Go Beyond CRM เมื่อลูกค้าขาด Brand loyalty แบรนด์ต้องเดินเกมรุกเหนือกว่าการทำ CRM และยกระดับขึ้นสู่ CDP โดยพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลทุกคนที่มา Engage กับแบรนด์ในหลากหลายช่องทาง ทั้ง online และ offline ตามเก็บพฤติกรรมการเสพโฆษณา การอ่านคอนเทนส์ และความสนใจในการเลือกซื้อสินค้า

  โดยเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียว เพื่อให้เข้าใจลูกค้าในทุก Stage ของ Customer journey และทำการสื่อสารแบบ Personalized marketing นอกจากนี้ CDP ยังสามารถที่จะต่อยอดไปสู่การทํา Marketing automation ที่สามารถสื่อสารไปยังลูกค้าแบบถูกที่ถูกเวลา

  2.Advertising Technology ใช้เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนซื้อโฆษณาดิจิทัลผ่าน Modern digital media โดยใช้ AI ในการทำ Prediction เพื่อวางแผนซื้อสื่อออนไลน์แบบเรียลไทม์ ผนวกกับ Data จาก CDP และ Third party data เพื่อการซื้อสื่อที่แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมช่วยบริหารจัดการงบประมาณในแต่ละช่องทางเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้แม่นยำ 

  3.การตลาดแบบ Full Funnel ไร้รอยต่อ การใช้เทคนิคการสื่อสารแบบ Personalized message ที่เหมาะกับลูกค้าในแต่ละ Stage ของ Customer journey แล้ว กลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทางที่ต่างกัน ก็ไม่ควรสื่อสารด้วยรูปแบบเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร  

  4.New Market เจาะตลาดกลุ่มใหม่ ๆ คู่แข่งยังไม่ลงไปเล่น เพื่อมองหาโอกาสใหม่ให้กับแบรนด์ พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมนิยมและชื่นชอบบริโภคสินค้าไทย หรือการตลาดกับเกมเมอร์ เพื่อเพิ่มโอกาส ขยายฐานลูกค้า รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

  วายดีเอ็ม

  วายดีเอ็ม เป็นเอเจนซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมผสานการทำงานระหว่างเทคโนโลยีกับครีเอทีฟ นำข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทำให้นักการตลาดและแบรนด์สร้างยอดขายและกำไรตามแผนธุรกิจ โดยได้วางระบบ CDP ร่วมกับการใช้ระบบ AI เพื่อวางแผนการซื้อโฆษณา และการติดต่อ Data Partners สร้างฐานข้อมูลองค์กร เพิ่มความแข็งแกร่ง

  รวมถึงการทำการตลาดแบบ Full-Funnel ยกระดับให้นักการตลาด และเแบรนด์ก้าวผ่านยุคอาฟเตอร์โควิด-19 โดยในปี 2566 YDM ตั้งเป้ารายได้ 1,000 ลบ. ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้คาดว่าจะมาจากกลุ่มครีเอทีพ Full Funnel  45% จากกลุ่มมาร์เทค 45% และจากกลุ่มโอกาสธุรกิจใหม่ 10% นอกจากนี้ YDM เตรียมเปิดตัว MarTech “DFinery” เทคโนโลยี CDP แบบใหม่ เล็งขยายควบซื้อกิจการธุรกิจต่อยอดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเร็ว ๆ นี้  


  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website: https://inzpy.com/
  Youtube: https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook: https://www.facebook.com/inzpyth

  POLAPOYD
  POLAPOYD
  หลงใหลการดูคอนเสิร์ต ประเสริฐกับการเป็นติ่ง และค้นพบบางสิ่งในชีวิตว่าเรามันเป็นมนุษย์ที่มักซื้อหนังสือมาดอง

  Related Post

  Most Popular

  Recommended