More

  “Toy An(d) Tique” อาร์ทอยสายวัดก็มา

  สะสมอาร์ตทอยสายคิวต์ๆ น่ารักจับมาเยอะแล้ว ถึงเวลาของอาร์ตทอยสายประวัติศาสตร์ไทย อาร์ตทอยสายวัดบ้าง ทีม What The Book ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนใจงานประวัติศาสตร์ศิลปะ เจ้าของหนังสือ “เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย” ทำเซอร์ไพรส์จริงๆ เพราะได้ออกอาร์ตทอยคอลเลกชันแรกให้สายประวัติศาสตร์ไทยให้นักสะสมสายธรรมะ สายวัดวาอารามได้สะสมกัน ในชื่อ “Toy An(d) Tique”

  “Toy An(d) Tique” เป็นชิ้นงานของสะสมของคนรักประวัติศาสตร์ศิลปะ คอลเลกชั่นแรก ได้แก่ “อาร์ตทอยหน้าบัน” ที่จะพาไปทัวร์วัดสำคัญในประเทศไทยผ่านรูปแบบอาร์ตทอย ประเดิมด้วย หน้าบันวัดราชาธิวาส และ หน้าบันวัดราชโอรส ซึ่งถอดสัดส่วนจริงมาได้เป๊ะมาก

  สำหรับ “วัดราชาธิวาส” มีเอกลักษณ์ซึ่งพัฒนารูปแบบจากศิลปะเขมรในประเทศไทย ผ่านฝีพระหัตถ์ ‘นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม’ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ที่รังสรรค์อย่าง ‘เรียบแต่โก้’ ส่วน “วัดราชโอรส” นวัตกรรมการประดับประดาหน้าบันอย่างใหม่ใน ศิลปะพระราชนิยม รัชกาลที่ 3 ด้วยเครื่องกระเบื้องและเรื่องราวมงคลจีนสีสันสดใส ที่สร้างความงามอย่างคงทนแทนเครื่องไม้จำหลักดั้งเดิม โดยทั้ง 2 แบบผลิตแบบ Made by Order ด้วยวัสดุเรซิ่นลงสีแบบแฮนด์แมด

  *เพิ่มเติม: What The Book คือกลุ่มผู้สนใจงานประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่มีความหลงใหลในเรื่องราวเบื้องหลังงานศิลปะและประวัติศาสตร์อันยาวนาน พวกเขาได้รวมตัวกันเพื่อศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะอินเดีย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ

  ผลงานที่โดดเด่นของ What The Book คือหนังสือ “เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย” ซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมและอธิบายความหมายของเทวรูปต่างๆ ในศาสนาฮินดู โดยอ้างอิงจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับประติมานวิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำเสนอความงามและคุณค่าของศิลปะอินเดียในมุมมองที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่าย

  สมาชิกหลักของ What The Book:

  • ปิยมาศ พันธุวร (Piyamas Pantuwong): ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย และผู้เขียนหนังสือ “เทวรูปา”
  • สมาชิกคนอื่นๆ: ทีมงาน What The Book ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจงานประวัติศาสตร์ศิลปะอีกหลายท่าน ที่ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะอินเดีย

  กิจกรรมของ What The Book:

  • จัดทำหนังสือและสื่อการเรียนรู้: นอกจากหนังสือ “เทวรูปา” What The Book ยังมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้อื่นๆ เช่น บทความ วิดีโอ และกิจกรรมเวิร์กช็อป เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะอินเดียให้กับผู้ที่สนใจ
  • จัดนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะ: What The Book มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางศิลปะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดีย เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมอินเดีย
  • ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ: What The Book ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย แก่องค์กรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

  What The Book เป็นกลุ่มคนที่มุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอินเดียให้กับสังคมไทย พวกเขาเชื่อว่าศิลปะเป็นสื่อกลางที่สำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อ ที่มีคุณค่าและน่าค้นหา

  ไปจุ่มกันได้ที่ FB : What The Book Publishing

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  โมเดลจำลอง McLaren Senna สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

  ป้ายยา ชั้นวางโมเดล ถูกใจสาวก Art Toy

  Related Post