More
  spot_img

  รู้หรือไม่ ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง

  หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกฎหมายนั้นมี ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง อยู่ด้วยจะมีอะไรบ้างนั้น Inzpy รวบรวมมาไว้ให้แล้ว

  ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง

  โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้
  ข้อห้ามช่วงวันก่อนเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ ครอบคลุมถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยเช่นกัน
  •  ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง 
  • ห้ามผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน ไปจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งในเวลา 24.00 น. 
  ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง
  • ห้ามจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
  • ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน
  • ห้ามทำเครื่องหมายอื่นบนบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายกากบาท (X) 
  • ระหว่างการลงคะแนน ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดในการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนน
  • ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ
  • ห้ามผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนน
  • ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งให้ผู้อื่นเห็นว่าตนลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด
  • ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยง เครื่องดื่มสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
  • ห้ามเล่นการพนันหรือลงขันใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
  • ห้ามผู้ใดกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิได้ ภายในเวลาที่กำหนด
  • ห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง หรือนำกลับมาจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปหรือกลับ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าจ้าง 

  จึงขอย้ำเตือนให้ระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดังนี้
  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
  2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

  หากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้ง เช่น การแจกเงิน สิ่งของ ประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์และป้องกันการทุจริตเลือกตั้งได้ โดยการแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” รายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครทุกแห่ง
  • บริการสายด่วน กกต.1444

  ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง

  ทั้งนี้หลายคนอาจะยังสงสัยว่าถ้าเรามีการกำหนดงานไว้ก่อนวันเลือกตั้งแล้ว เช่น งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน ยังสามารถจัดงานได้อยู่หรือไม่ และมีข้อห้ามอะไรบ้าง รวมไปถึง ผับ บาร์ ร้านค้า ร้านอาหารยังเปิดบริการไหม

  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า หากเจ้าภาพ ที่มีกำหนดการอยู่แล้วนั้น ยังสามารถจัดงานได้ตามปกติ แต่ให้งดจัดเลี้ยงสุรา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง โดยที่ผู้สมัครลงเลือกตั้งนั้น สามารถไปร่วมงานแต่งได้ตามปกติ แต่ห้ามขึ้นเวทีเพื่อหาเสียงเท่านั้น ส่วนร้านค้า ร้านอาหารยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ เพียงงดเว้นการจำหน่ายสุราทุกชนิด

  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 147 กำหนดว่า ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง หากผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ที่มา 1 | 2 | 3

   

  PLENG
  PLENG
  #เพราะชีวิตคือการเดิน แต่ชีวิตพลิกผัน ดันมาเป็น Content Entertain ที่พร้อมจะบรรเลงทุกความสนุกให้โลกได้รู้ !!!

  Related Post

  Most Popular

  Recommended