More
  spot_img

  วันลอยกระทง : บทขอขมาพระแม่คงคา และคำกล่าวอธิษฐาน

  วันลอยกระทง 2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ตามปฏิทินจันทรคติคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามธรรมเนียมแล้วการลอยกระทงมีวัตถุประสงค์ ความเชื่อที่เด่นชัด คือการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะเป็นการ ขอขมาพระแม่คงคา เพราะเป็นการขอขมา ขอพร อธิษฐานซึ่งก่อให้เกิดความสบายใจ เสริมสิริมงคล และยึดเหนี่ยวจิตใจ

  ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้ว่าขอขมาพระแม่คงคาจะต้องกล่าวคำยังไง จะต้องพูดหรืออธิษฐานยังไงให้เกิดผล เราจึงนำบทขอขมาพระแม่คงคาสั้น ๆ จำง่าย แล้วคำกล่าวอธิษฐานเพื่อขอพรให้ชีวิตมงคลร่วมด้วย มาฝากค่ะ

  บท ขอขมาพระแม่คงคา

  “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” (ท่องนะโม 3 จบ)
  “สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต”
  ตามด้วยคำกล่าวขอขมาและขอพรตามปรารถนาของตน

  คำอธิษฐาน ลอยกระทง

  คำกล่าวอธิษฐาน บทที่ 1
  “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” (ท่องนะโม 3 จบ)
  “มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ อะสุกายะ นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน
  ปาทะวะลัญชัสสะ ปูชา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ”

  คำแปล คำกล่าวอธิษฐาน บทที่ 1
  ในวันลอยกระทงนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานและขอบูชารอยพระพุทธบาท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือ
  ของแม่น้ำนัมมทานทีด้วยกระทงประทีปนี้ ขอให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญ

  คำกล่าวอธิษฐาน บทที่ 2
  “นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ” (ท่องนะโม 3 จบ)
  “อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ ธูป เทียน ชวาลา รูปนาม และชีวิต
  พร้อมไปด้วยการปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก ขอบูชาแด่พระโพธิญาณ พระพุทธัง พระธัมมัง พระสังฆัง
  ขอให้แม่พระธรณีจงมาเป็นทิพยญาณให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ”

  จากนั้นให้กล่าวคำดังต่อไปนี้ “ข้าพเจ้าได้อาศัย ดิน น้ำ ลม ไฟ มีแม่พระคงคาเป็นต้นที่มีชีวิตอยู่ได้
  บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สร้างเอาไว้ในภพชาตินี้ ขอให้เป็นผลปฏิบัติบูชาแด่แม่พระคงคา
  ขอกระทงประทีปนี้สว่างไสวในสัมมาอาชีพและปัจจัย 4 เป็นปฏิบัติบูชา และอโหสิกรรม
  ถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ประทีปนี้ถวายปฏิบัติบูชา
  และขอขมาต่อแม่พระคงคา”

  คำกล่าวอธิษฐาน บทที่ 3
  “ข้าพเจ้า…(ระบุชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิด)… ขอถวายบูชากระทงประทีปนี้แด่พระแม่คงคา ขอพระแม่คงคาโปรดเมตตารับการบูชาจากลูกผู้มีใจภักดี ตระหนักในความกรุณาปรานีที่ท่านให้โดยตลอดมา โปรดรับขอขมา ทั้งนี้หากมีสิ่งใดผิดพลาดเกิดขึ้น ขอพระแม่คงคาโปรดให้อภัย และโปรดนำพาความมงคล ความร่ำรวย ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ มาให้แก่ลูก ณ ครานี้ด้วยเทอญ สาธุ”

  บทขอขมาพระแม่คงคา และคำกล่าวอธิษฐานเหล่านี้ จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยให้เราสบายใจกับการลอยกระทง และรู้สึกว่าได้ ขอขมาพระแม่คงคา จริง ๆ นอกจากกล่าวขอขมาและอธิษฐานแล้ว เรายังสามารถใส่สิ่งต่าง ๆ ตามความเชื่อลงในกระทง เพื่อเสริมสิริมงคล และเสริมความโชคดีได้อีกด้วย

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  3 ความเชื่อ ใส่อะไรลงไปในกระทงได้บ้าง
  ความเชื่อวันลอยกระทง :  อาบน้ำใต้แสงจันทร์
  วันลอยกระทง : ประวัติความเป็นมา และความเชื่อ
  59 แคปชั่นวันลอยกระทง

  _____

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Youtube:
  https://www.youtube.com/@Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth/

  paloyp
  paloyp
  สาวกราฟิกดีไซน์ท่านหนึ่ง ที่เป็น Graphic Designer, Video Editor, Content Creator, etc. จ้างงานได้ รับงานนอก ไม่ร้อนเงิน แต่อยากรวย! Contact : [email protected]

  Related Post

  Most Popular

  Recommended