More

  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (วัดประจำปีชวด) อ.จอมทอง เชียงใหม่

  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (วัดประจำปีชวด) อ.จอมทอง เชียงใหม่

  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร หรือ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดประจำปีชวด(ปีหนู) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาเนิ่นนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1995 ที่นี่เป็นสถานที่ตั้งของ พระบรมสารีริกธาตุ พระทักขิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบื้องขวา) ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้ง บนเนินดินสูง ประมาณ 10 เมตร เรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่า ดอยจอมทอง

  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

  ตามประวัติ วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 แต่ก็มีความน่าแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะศิลปกรรมต่าง ๆ ภายในวัดนั้น เป็นศิลปะในสมัยพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งถือว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่
  ตามตำนานมีการเล่าขานกันมาว่า พระพุทธองค์เคยมีพุทธพยากรณ์ไว้กับ พญาอังครัฏฐะ ผู้ครองอังครัฏฐะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณดอยจอมทองว่า ในภายภาคหน้านั้น สถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุ (พระเศียรเบื้องขวา) ของพระองค์ จากนั้นก็มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับการอัญเชิญพระบรมธาตุมาที่ดอยจอมทอง

  ภายในวัดนี้มีสถานที่สำคัญดังนี้

  1.พระวิหารหลวง(พระวิหารจตุรมุข) ที่ประดิษฐานพระทักขิณโมลีธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยปกติแล้ว พระบรมธาตุองค์อื่นๆ จะประดิษฐานอยู่ในสถูปหรือเจดีย์ แต่พระทักขิณโมลีธาตุนั้นประดิษฐานในพระโกศ 5 ชั้น ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ มีฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส คล้ายพระเจดีย์ กว้าง 4 เมตร สูง 8 เมตร ภายในมณฑปปราสาทในวิหารหลวง ซึ่งมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก องค์พระบรมธาตุมีขนาดประมาณเมล็ดข้าวโพด สันฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวล ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ ดอยจอมทอง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 218
  2.พระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลีฯ (สุวรรณบรมธาตุบริหาร) ลักษณะเป็นทรงไทยหน้าบันลงปิดทองอย่างละเอียด สวยงาม ภายในพระอุโบสถมีประพุทธรูปสามองค์สร้างด้วยไม้แกะสลัก พระประธานในพระอุโบสถเป็นปางถวายเนตร ซึ่งแตกต่างจากพระอุโบสถในล้านนาทั่วไป บริเวณประตูทางเข้าพระอุโบสถได้ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ตามประเพณีของล้านนา จึงไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไปยังพระอุโบสถ นอกจากนี้ภายในยังมีรูปวาดฝาผนังเกี่ยวกับตำนานพระธาตุศรีจอมทอง และรูปเทวดาในชั้นต่างๆ
  3.หอพระไตรปิฎก ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่สำหรับเก็บพระไตรปิฎก
  4.พระเจดีย์บริวาล (พระธาตุน้อย) ศิลปะเป็นแบบมอญ-พม่า สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ ให้เกิดการสมดุลกัน สันนิฐานกันว่า มีอายุราว ๆ 300 ปี ภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
  5. พระเจดีย์ศรีจอมทอง องค์เจดีย์สีทองอร่าม โดดเด่น สวยงาม สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา บริเวณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่า “ยกเก็จ” กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ส่วนบริเวณยอดเป็นฐานวงกลม ซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น

  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

  ประเพณีสำคัญ

  – สรงน้ำพระบรมธาตุ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ
  – แห่ไม้ค้ำโพธิ์ วันสงกรานต์
  – คติของชาวล้านนามีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีชวด)

  กิจกรรม

  – พิธีทำบุญถวายภัตตาหาร,ฟังเทศน์ทุกวันพระ (วันธัมมัสสวนะ)
  – ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน(สติปัฎฐาน 4) ตลอดทั้งปี

  การเดินทาง

  ขึ้นรถ 2 แถวสีเหลือง สายจอมทอง จากประตูเมืองเชียงใหม่ มาลงที่หน้าวัดได้เลย ค่าโดยสาร 35 บาท/คน
  ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.watchomtong.com/

  มาถึงอำเภอจอมทองแล้ว ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์กันค่ะ มีน้ำตกสวย ๆ อยู่หลายแห่ง ทั้งน้ำตกแม่ยะ น้ำตกสิริธาร น้ำตกวชิรธาร น้ำตกแม่กลางหลวง และสามารถขึ้นไปเดินชมทะเลหมอกที่กิ่วแม่ปานได้อีกด้วยค่ะ

   

  fahwoww
  fahwoww
  สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

  Related Post