More

    แก้อาการเมาค้าง

    Popular Tags

    เมนูแก้แฮงค์ หลังปาร์ตี้ แล้วต้องตื่นไปทำงานตอนเช้า

    ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาครึกครื้นกันบ้างแล้ว ช่วงต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ เชื่อว่าหลายคนคงประสบกับปัญหาอาการตื่นมาแล้วแฮงค์ จนแทบจะลุกไปทำงานไม่ได้ ใครที่เป็นแบบนี้อยู่มาดู...