More

  เลือกตั้ง

  Popular Tags

  ป้ายหาเสียง เลือกตั้ง เสร็จแล้ว ไปไหน?

  ในเดือนพฤษภาคม มีการ เลือกตั้ง ครั้งใหญ่ในการหานายกคนใหม่ ของประเทศไทยในวันที่...

  รู้หรือไม่ ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง มีอะไรบ้าง

  หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกฎหมายนั้นมี ข้อห้ามช่วงวันเลือกตั้ง อยู่ด้วยจะมีอะไรบ้างนั้น Inzpy รวบรวมมาไว้ให้แล้ว โดยแบ่งเป็น...