More

    เป็ดย่างเกลือ

    Popular Tags

    ระหว่างทาง กับ Master Duck เป็ดย่างเกลือ

    ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อน ๆ หลายคนคงขับรถออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกัน และเป็นปกติที่จะแวะหาซื้อของทานหรือของฝากกันระหว่างทาง...