More

  วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 ยื่นภาษีได้ถึงวันไหน ?

  เคลียร์ทุกข้อสงสัย ยื่นภาษีได้ถึงวันไหน ? วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2567 ทำยังไง รายได้เท่าไหร่ต้องเสียภาษี เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี ต้องยื่นภาษีไหม? Inzpy สรุปมาให้หมดแล้ว

  ยื่นภาษีออนไลน์ 2567 ได้ถึงวันไหน?

  ยื่นภาษี ได้ถึงวันไหน ? กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2566 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา 

  • การยื่นภาษีออนไลน์ จะเปิดถึงวันที่ 8 เม.ย. 2567 เป็นวันสุดท้ายที่หมดเขตสำหรับการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  • สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีด้วยตนเองแบบกระดาษ จะเปิดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

  ยื่นภาษี 2567

  เอกสารที่ต้องเตรียมตอนยื่นภาษีออนไลน์

  การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และ ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ยื่นภาษี ดังนี้

  • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ 
  • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
  • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น

  ตารางการเสียภาษี ตามฐานเงินเดือน

  ตามฐานเงินเดือน (รายรับต่อปี) จะเสียภาษี
  150,000-300,000 บาท 5%
  300,001-500,000 บาท 10%
  500,001-750,000 บาท 15%
  750,001-1,000,000 บาท 20%
  1,000,001-2,000,000 บาท 25%
  2,000,001-5,000,000 บาท 30%
  5,000,001 ขึ้นไป 35%

  หากเรามีเงินได้สุทธิต่อปี ไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นทางภาษีตามกฎหมาย ขณะรายได้มากกว่า 150,000 บาทต่อปี มีอัตราการเสียภาษีแตกต่างกันออกไป

  วิธียื่นภาษีออนไลน์

  1. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://efiling.rd.go.th/ และเลือก “ยื่นแบบออนไลน์”
  2. เข้าสู่ระบบ E-filing ของกรมสรรพากร ถ้าใครยังไม่มีบัญชีให้กด “สมัครสมาชิก” ก่อน
  3. เลือกยื่นแบบภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 90/91
  4. กรอกข้อมูลผู้เสียภาษี
  5. กรอกเงินได้ โดยนำข้อมูลมาจากใบ 50 ทวิ พร้อมกรอกเลขผู้จ่ายเงินได้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทที่เราทำงานอยู่)
  6. กรอกค่าลดหย่อน อ่านเพิ่มเติม 3 เทคนิคควรรู้ก่อน “ยื่นภาษี 2567” ประหยัดชัวร์ ลดหย่อนภาษีคุ้มค่า 
  7. ตรวจสอบข้อมูล แล้วยืนยันการยื่นแบบ

  ยื่นภาษออนไลน์ที่ไหน

  เรื่องที่มักเข้าใจผิด หรือสับสน

  เงินเดือนไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษี ต้อง ยื่นภาษี หรือเปล่า ?

  การเสียภาษีถูกระบุไว้เป็นหน้าที่ของคนไทย ทุกคนที่มีรายได้ต้องยื่นภาษี ตามกฎหมายระบุให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์ หรือ คนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ต้องยื่นแบบเงินได้พึงประเมิน

  ในกรณีที่มีรายได้เป็นเงินเดือน เกินกว่า 120,000 บาทต่อปี (กรณีโสด) และ 220,000 บาทต่อปี (กรณีมีคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้) แปลว่าเรามีหน้าที่ต้องยื่นภาษี แม้ว่าจะไม่เสียภาษีก็ตาม เพราะกฎหมายกำหนดไว้

  ส่วนคนมีเงินเดือนประจำเพียงช่องทางเดียว โดยที่เงินเดือนไม่เกิน 120,000 บาทต่อปี (หรือ 10,000 บาทต่อเดือน) ไม่ยื่นภาษีได้


  สุดท้ายนี้ฝากติดตาม เพจ inzpy.com ไว้ในอ้อมใจ เพื่อรับข่าวสาร ไอเดีย ไลฟ์สไตล์กันนะคะ

  บทความน่าสนใจ

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post