More

  10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี ต้นปี 2566

  กองทุนไหนดี ? ปีนี้ กองทุนรวม ตัวไหนมาแรง Inzpy ได้รวบรวม 10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี ที่สุดในต้นปี 2566 มาฝาก โดยเป็นประเภทกองทุนรวมทั่วไป และดูผลตอบแทนจากเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนใน Year to date (YTD) ของปี 2566 

  10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี ต้นปี 2566 (YTD ณ วันที่ 9 มิ.ย. 2566)

  1. ASP-DIGIBLOC ผลตอบแทน 64.64%

  กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม

  กองทุนหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัทหรือมีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets Companies) โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัด เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ไม่ต้องการเข้าลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ดังกล่าว

  1. SCBSEMI ผลตอบแทนประมาณ 40%

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor

  กองทุนหุ้นที่ลงทุนผ่านบริษัทหรือมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม Semiconductor โดย กองทุนรวม เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) 

  กองทุนรวม

  1. KFGTECH ผลตอบแทน 38.68%

  กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้

  หนึ่งใน กองทุนผลตอบแทนดี 2566 ส่วนใหญ่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund Q โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

  1. ONE-METAVERSE ผลตอบแทน 38.11%

  กองทุนเปิด วรรณ เมตาเวิร์ส อิควิตี้

  เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีรายได้หรือได้รับประโยชน์ทั้งในทางตรงและทางอ้อมกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ METAVERSE และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ VIRTUAL PLATFORM, SOCIAL MEDIA รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COMMUNICATION SERVICES

  1. TNEXTGEN-A ผลตอบแทน 36.06%

  กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) โดย กองทุนรวม จะลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ซึ่งเป็นได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี นวัตกรรม 

  1. KKP SEMICON ผลตอบแทน 34.43%

  กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์

  กองทุนหุ้นที่มีนโยบายการลงทุนใน iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และมีขนาด Market Cap ใหญ่ที่สุด 30 บริษัทแรก โดยครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการใช้งาน Semiconductor และมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

  10 อันดับ กองทุนผลตอบแทนดี 2566

  1. TISTECH-A ผลตอบแทน 34.41%

  กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน

  ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือบริษัทที่เป็นผู้นำหรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

  1. SCBNEXT ผลตอบแทนประมาณ 33.67%

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet

  กองทุนรวม จะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งอนาคต (next generation internet) โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)

  1. M-META ผลตอบแทน 33.37%

  กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เมตาเวิร์ส อิควิตี้

  กองทุนจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ผ่านกองทุน The Roundhill Ball Metaverse ETF กองทุน ETF ในตลาดสหรัฐฯ ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse ecosystem เช่น คลาวด์ ระบบการจ่ายเงิน เกม คอนเทนต์ และทรัพย์สินดิจิทัลต่าง ๆ โดยไม่ลงทุนโดยตรงใน Cryptocurrency

  1. LHSEMICON ผลตอบแทน 33%

  กองทุนเปิด แอล เอช เซมิคอนดักเตอร์

  เน้นลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต หรือจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐอเมริกา ซึ่งกองทุนนี้เน้นลงทุนในกองทุน iShares Semiconductor ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนในหุ้นหรือ ADRs เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต หรือจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐอเมริกา

  จะเห็นว่า 10 กองทุนผลตอบแทนดี เหล่านี้เริ่มเน้นเรื่องพัฒนาอนาคตมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนในอดีตไม่ใช่ตัวการันตีผลตอบแทนในอนาคต เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่น ๆ อีกมากมาย

  นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ของกองทุนนั้น ๆ ก่อนลงทุน ศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ ติดตามข่าวสารรอบตัว และปรับพอร์ตอยู่เสมอนะคะ

  ขอบคุณข้อมูลจาก FINNOMENA

  สุดท้ายนี้ฝากเพื่อน ๆ กดไลค์ กดติดตาม เพจ inzpy.com และ INZPY JOY เพื่อรับไอเดียดี ๆ เรื่องบ้าน ๆ การลงทุน และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกันนะคะ


  บทความที่เกี่ยวข้อง

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post