More

  น้ำท่วมบ้านแก้ยังไง แนะนำประกันน้ำท่วมบ้านจากบริษัทประกันชั้นนำ อัปเดต ปี 2566

  ประกันน้ำท่วมบ้าน จากประกันภัยชั้นนำ มีติดไว้เกิดอุทกภัยหายห่วง

  ช่วงฤดูฝนแบบนี้หลายพื้นที่อาจมีปัญหาน้ำท่วมที่อาจไปถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือแม้แต่กระทั่งตัวบ้านเองก็ตาม การเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน แต่การทำ ประกันภัย นั้นอาจช่วยให้เราอุ่นใจเมื่อเกิดภัยที่ไม่คาดคิดได้ วันนี้จึงขอรวบรวมประกันจากบริษัทชั้นนำในไทยที่คุ้มครองบ้านเราถ้าเกิดเหตุอุทกภัย ให้อยู่บ้านได้อย่างสบายใจในทุกฤดู

  ประกันน้ำท่วมบ้าน

  • ประกันบ้าน บ้านทิพยยิ้มได้พลัส ทิพยประกันภัย

  ทิพยประกันภัย ประกันน้ำท่วมบ้าน ที่คุ้มครองภัยธรรมชาติ 4 ภัย ซึ่งครอบคลุมน้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ และสึนามิ โดยทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท / ปี เป็นแผนประกันที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติ ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ โดยค่าชดเชยไม่เกินทุนประกันภัย และชดเชยค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้สูงสุดไม่เกินวันละ 1,000 บาท (ไม่เกิน 100,000 บาท / ปี) รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า และหากเกิดภัยน้ำท่วม จะได้รับความชดเชย 10% ของทุนประกันภัย (สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท / ปี) 

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ทิพยประกันภัย

  • ประกันภัยบ้านพร้อมสุข และ ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข  วิริยะประกันภัย

  ประกันจากวิริยะ มีให้เลือก 2 ตัวเลือก คือ “ประกันภัยบ้านพร้อมสุข” และ “ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข” โดยคุ้มครองได้สูงสุด คือ 100% สำหรับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่ระบุในสัญญา ยกเว้นห้องแถวไม้ หรือห้องแถวครึ่งไม้ คุ้มครองจากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ และพายุลูกเห็บ โดยภัยน้ำท่วมนั้น “ประกันภัยบ้านพร้อมสุข” คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท และ  “ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข” คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท / ปี  มีระยะเวลาการรอคอย 7 วัน หลักรมธรรม์มีผลบังคับ

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ วิริยะประกันภัย

  ประกันน้ำท่วมบ้าน

  • ประกันภัยรักษ์บ้าน สำหรับที่อยู่อาศัย กรุงเทพประกันภัย

  โครงการประกันภัยรักษ์บ้าน คุ้มครอง อาคารและเฟอนิเจอร์ครอบคลุมดังนี้

  1. สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม 
  2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

  โดยประกันภัยรักษ์บ้าน ของกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองภัยธรรมชาติที่รวมถึงน้ำท่วม ซึ่งชดใช้ค่าเสียหายตามจริงโดยคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กรุงเทพประกันภัย 

  • การประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย เมืองไทยประกันภัย

  ประกันภัยที่อยู่อาศัยจากเมืองไทยประกันภัย ที่คุ้มครองที่อยู่อาศัยทั้งโครงสร้างอาคารคอนกรีต (มากกว่า 80%) และครึ่งตึกครึ่งไม้ ถ้าเสียหาย 100 % จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท สูงสุดรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่เสียหายทั้งหมด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ถ้าเสียหายเกินกว่า 50% จ่ายตามจริง ไม่เกินวันละ 1,000 บาท สูงสุดรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่เสียหายทั้งหมด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาท สูงสุดรวมกันไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ส่วนภัยน้ำท่วมที่เกิดจากภัยธรรมชาติ  คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท / ปี เบี้ยประกันเริ่มต้น 645.21 บาท

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ เมืองไทยประกันภัย

  • ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย (GSB-HOME CARE) ออมสิน

  ธนาคารออมสินประกันภัยที่อยู่อาศัย นอกจากความคุ้มครองพื้นฐานแล้วยังเพิ่มเติมเงื่อนไขน้ำท่วม วงเงินรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท / ปี และมีความคุ้มครองเพิ่มเติมจากภัยธรรมชาติ คือ ชดใช้ความเสียหาย ส่วนเกินจากวงเงินคุ้มครอง 20,000 บาท / ปี และให้อีกภัยละไม่เกิน 50,000 บาท โดยเบียประกันภัยเริ่มต้นที่ 2.50 บาท ซึ่งคือการคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับที่อยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้วประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร, ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ คือเครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ออมสิน


  ติดตามข่าวสารจากเราได้ที่
  Website : https://inzpy.com/
  Youtube : https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyth
  Facebook : https://www.facebook.com/inzpyjoy

  Chaipow
  Chaipow
  ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบสังสรรค์ ปัจจุบันเป็นความดันกับเบาหวาน

  Related Post