More

    เหมืองผีหลอก

    Popular Tags

    เดินเล่น เหมืองปิล๊อก บ้านอีต่อง ดินแดนแห่งสายหมอก

    https://youtu.be/HrhclsTdzJs เหมืองปิล๊อก เป็นเหมืองที่มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจอยู่มาก วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของเหมืองแห่งนี้ และจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของเหมืองแร่ที่เคยเป็นเหมืองที่รุ่งเรืองมาก่อน แต่ถูกปิดตัวลงเพราะเหตุใด...