More

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  Popular Tags

  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ (อัปเดต ก.พ. 67)

  ครั้งก่อนเราป้ายยานิทรรศการศิลปะ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 กันไปแล้ว แต่งานศิลปะที่น่าไปมีเยอะมาก...

  สูงวัย…ขยาย(ความ) นิทรรศการที่อยากให้คนรุ่นใหม่เข้าใจคนวันเก๋า

  ตอนนี้ที่หอศิลป์ฯ มีนิทรรศการ สูงวัย...ขยาย(ความ) ที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ทำความเข้าใจ บริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยผ่านสื่อศิลปะสร้างสรรค์  โดยย้อนไปในปี...

  นิทรรศการ James Nachtwey: Memoria ภาพถ่ายสงครามระดับโลก

  สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการ James Nachtwey:...

  James Nachtwey ช่างภาพสารคดีผู้สะท้อนความรุนแรงผ่านเลนส์กล้อง

  James Nachtwey ช่างภาพสารคดีผู้สะท้อนความรุนแรงผ่านเลนส์กล้อง คำว่า “สงคราม” อาจดูห่างไกลจากคนยุคหลังไปมาก...

  WHAT WAS นิทรรศการศิลปะ สะท้อนแก่นความงามของชีวิต โดย 3 ศิลปินมากฝีมือ

  WHAT WAS นิทรรศการศิลปะ สะท้อนแก่นความงามของชีวิต โดย...