More

  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ (อัปเดต ก.พ. 67)

  ครั้งก่อนเราป้ายยานิทรรศการศิลปะ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 กันไปแล้ว แต่งานศิลปะที่น่าไปมีเยอะมาก ครั้งนี้ Inzpy เลยกลับมาอัปเดตเอาใจสายอาร์ตกันอีกครั้ง โดยรวบรวม นิทรรศการศิลปะ 2567 ที่น่าสนใจใน หอศิลปกรุงเทพฯ มาฝาก

  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) แหล่งรวมผลงานศิลปินที่เราสามารถมารับแรงบันดาลใจ ปลุกไอเดียสร้างสรรค์ ปล่อยตัวปล่อยใจ หรือมาเดทกับแฟนได้ ที่นี่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

  Highlight Exhibition

  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ (อัปเดต ก.พ. 67)
  กรุงเทพฯ ๒๔๒
  1. กรุงเทพฯ ๒๔๒

  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  นำเสนอผลงานจากศิลปิน นักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาที่มาร่วมกันมองเมืองในฐานะพลเมืองกรุงเทพฯ สำรวจความเปลี่ยนแปลง บริบทของเมือง ผ่านเลนส์ทางประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสื่อศิลปะร่วมสมัย

  • วันที่ : 23 มกราคม 2567 – 19 พฤษภาคม 2567
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปกรุงเทพฯ

  Main Exhibition

  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ (อัปเดต ก.พ. 67)
  โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 
  1. EARLY YEARS PROJECT #7: A change In the paradigm

  โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 

  ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

  นิทรรศการศิลปะ 2567 ที่รวมผลงานของ 8 ศิลปิน ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อโครงการประจำปีชื่อ “A change in the paradigm” จัดแสดงความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในโลกศิลปะร่วมสมัย การเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่จากปรากฏการณ์ทางสังคม ความเชื่อ การศึกษา เทคโนโลยี

  • วันที่ : 10 มกราคม 2567 – 21 เมษายน 2567
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  นิทรรศการศิลปะ 2567 @หอศิลปกรุงเทพฯ (อัปเดต ก.พ. 67)
  บ้านเขา เมืองเรา
  1. นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “บ้านเขา เมืองเรา : Theirs and Ours” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพมหานคร, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ

  ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างปี 2565 – 2566

  • วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
  • สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  People’s Gallery

  Metamorphosis
  1. นิทรรศการ “Metamorphosis”

  ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ

  ร่างกายมนุษย์เราเองก็มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัย จากเด็กสู่วัยรุ่น วัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ เหมือนกับหนอนผีเสื้อที่กลายเป็นดักแด้ และเปลี่ยนเป็นผีเสื้อ จนออกมาเป็น นิทรรศการศิลปะ 2567

  • วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2567 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
  • สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  จินตนาการลูกแม่ค้า
  1. นิทรรศการ “จินตนาการลูกแม่ค้า”

  ภาราดา วิรัสวีร์

  ถ่ายทอดจินตนาการและบอกเล่าเรื่องราวบรรยากาศภาพจำ กับความประทับใจชีวิตในวัยเด็ก ในรูปแบบงานประติมากรรมให้ผู้ชมได้เห็นผ่านผลงานชุด “จินตนาการลูกแม่ค้า” บรรยากาศตลาดโดยเฉพาะร้านขายปลาสด

  • วันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2567 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
  • สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
  คนหลอกลวง
  1. นิทรรศการ “คนหลอกลวง”

  KRAIPHOS x SAWASDEE

  ผลงานศิลปะที่หลากหลายที่แฝงกุศโลบายถ่ายทอดมุมมองความไว้ใจของมนุษย์ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต่างคนต่างที่มา ทั้งด้านพฤติกรรม ความคิด การอยู่ร่วมกันจึงต้องปรับตัว เปิดใจและยอมรับความแตกต่าง 

  • วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2567 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
  • สถานที่: พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

  ยังมีงานศิลปะอีกมากที่หอศิลป์ ซึ่งบางนิทรรศการจัดยาวถึงกลางปี ดูได้ที่ exhibitions | bacc.or.th

  แล้วมาเปิดประตูต้อนรับสู่โลกแห่งจินตนาการกับที่ หอศิลปกรุงเทพฯ กันนะคะ


  บทความน่าสนใจ

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post