More

  วาฬบรูด้า

  Popular Tags

  ทำความรู้จักกับ 4 สัตว์ทะเล ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สงวนฉบับ ปี 2562

  เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีหน่วยงานทั้งในไทย และต่างประเทศที่ดันให้สัตว์ทะเลหลากหลายสายพันธุ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์สงวน ซึ่งก็มี สัตว์ทะเล 4...

  แจกพิกัดล่องเรือชม “วาฬบรูด้า” ยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอ่าวไทย

  แจกพิกัดล่องเรือชม "วาฬบรูด้า" ยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งอ่าวไทย วาฬบรูด้า จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammals)...