More

  โรงงานยิปซัมตราช้าง (สงขลา) โกกรีน

  โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา โกกรีน เดินหน้าต้นแบบโรงงานสีเขียวธุรกิจยั่งยืน การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศ

  ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัมในประเทศไทย ย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ล่าสุดกวาด 3 รางวัลเพื่อสิ่งแวดล้อมจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย จากโรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา  สะท้อนความมุ่งมั่นการเป็นองค์กรตัวอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง

  คุณอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการ – ประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามยิปซัม กล่าวว่า “ยิปซัมตราช้างให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี เรานำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทย รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจและสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม”

  ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ถูกต่อยอดนำไปปฏิบัติสู่การบริหารงานของโรงงานยิปซัมตราช้างสงขลา หนึ่งในโรงงานของยิปซัมตราช้าง ที่คว้ารางวัลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่

  – รางวัล ISB Awards 2022 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยโรงงานยิปซัมตราช้างสงขลา เป็น 1 ใน 8 โรงงานจากทั่วประเทศไทย ที่ต่อยอดมาตรฐานอีโคสู่อิมแพคเพื่อสังคม ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย : ปลอดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน เป็นเวลา 20 ปี, ด้านชุมชน : เน้นใช้วัตถุดิบในประเทศไม่ต่ำกว่า 80% ในจังหวัดสงขลา หรือใกล้เคียง เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนและโดยรอบ, ด้านธรรมาภิบาล : พนักงานทุกคนของยิปซัมสงขลาได้รับการอบรมจรรยาบรรณองค์กรอย่างต่อเนื่อง และท้ายสุดในด้านผู้บริโภค : เกี่ยวกับการพูดคุย สัมภาษณ์และรับฟังถึงความต้องการลูกค้า

  – รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเครือข่ายการลดก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจาก มาตรการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมอันเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการลดการใช้งานระบบแสงสว่าง โดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือมาตรการปรับปรุงขยะมูลฝอยบริเวณโรงงาน โครงการนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงงานยิปซัมตราช้างสงขลา ที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

  – รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (รางวัลธงขาว-ดาวเขียว และธงขาว-ดาวทอง) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งโรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา ได้ผ่านหลักเกณฑ์การรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับรางวัลธงขาว-ดาวเขียว ติดต่อกันมา 5 ปีซ้อน ทำให้ได้รับรางวัลดาวทองอีกหนึ่งรางวัลนอกจากนี้ โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา ยังได้รับรางวัล Green Industry Certificate (GI) ซึ่งเป็น GI ระดับ 3 เรียกว่า Green System ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสากลในทุกอุตสาหกรรม ISO ต่างๆ ทั้ง ISO 14000 เรื่องสิ่งแวดล้อม ISO 50001 เรื่องพลังงาน และ ISO 26000 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรางวัล Safety Award: National Zero Accident 2022 ระดับทองแดง ที่มุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ภายใต้แนวคิด “อุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้” เพื่อลดสถิติการเกิดอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ที่มีชั่วโมงการทำงานสะสมไม่ต่ำกว่า 9 เดือน

  “โรงงานยิปซัมตราช้าง สงขลา เป็นหนึ่งในความภูมิใจของยิปซัมตราช้างที่ก้าวสู่การเป็นโรงงานสีเขียวต้นแบบ นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของยิปซัมตราช้างที่ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงแล้ว เรายังมุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์แนวคิดการดำเนินงานเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการให้ครอบคลุมตลอดซัพพลายเชนขององค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง” นายอนุพงษ์ กล่าวปิดท้าย

  Related Post