More

  ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร? | มรดกคุณปู่ ดูแลยังไง ไม่ให้เพื่อนบ้านแย่ง

  หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่มักเกิดขึ้นกับมรดก หรือคนสะสมที่ดิน คือ ปัญหาเพื่อนบ้าน “ครอบครองปรปักษ์” ฮุบบ้านของเราไปดื้อ ๆ เหมือนที่ออกรายการ #โหนกระแส บ่อย ๆ

  ยิ่งคุณมีที่ดินมากแค่ไหนการดูแลทรัพย์สินของท่านก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นไปเรื่อย ๆ ใครเป็นนักลงทุน มีบ้านหรือที่ดินสะสมไว้ หรือครอบครัวมีมรดก แต่ไม่คุณไม่รู้ และไม่เคยไปตรวจสอบ ต้องรู้จักเรื่องครอบครองปรปักษ์ ก่อนโดนหักหลังแย่งที่ดินจนไม่เหลืออะไร

  แม้จะมีโฉนดของที่ดินต่าง ๆ ไว้กับตัวเอง แต่ไม่มีเวลาไปดูที่ดิน ก็อาจถูกคนหัวหมอมาอ้างสิทธิว่า “ที่นี่ฉันอยู่มา 10 ปีแล้วไม่เห็นใครจะแย้งอะไร มันเป็นของฉันแล้ว! ตามกฎหมายครอบครองปรปักษ์”

  ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร?

  ครอบครองปรปักษ์ หมายถึง การที่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เข้าไปครอบครองทรัพย์สินนั้นโดย สงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ เป็นระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด (ตามหลักเกณฑ์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับการครอบครองปรปักษ์ มาตรา 1382)

  หลักเกณฑ์สำคัญของการ ครอบครองปรปักษ์

  • สงบ: ไม่ใช้กำลัง ข่มขู่ หรือหลอกลวง
  • เปิดเผย: แสดงให้เห็นว่าตนเป็นเจ้าของ ไม่ได้ปกปิด
  • ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ: บุคคลนั้นมีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  • ครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา:
   • อสังหาริมทรัพย์: 10 ปี
   • สังหาริมทรัพย์: 5 ปี

  ผลของการครอบครองปรปักษ์:

  • บุคคลผู้ครอบครองปรปักษ์ ย่อมได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น
  • เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมสูญเสียกรรมสิทธิ์

  ครอบครองปรปักษ์ คืออะไร? | มรดกคุณปู่ ดูแลยังไง ไม่ให้เพื่อนบ้านแย่ง

  ตัวอย่างการครอบครองปรปักษ์:

  อสังหาริมทรัพย์ – บุคคล A เข้าไปปลูกบ้านบนที่ดินของบุคคล B โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ B ไม่เคยทักท้วง A เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเป็นเวลา 10 ปี

  สังหาริมทรัพย์ – บุคคล C เก็บรถจักรยานของบุคคล D ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ D ไม่เคยทักท้วง C เก็บรถจักรยานไว้ใช้เป็นเวลา 5 ปี

  นั่นจึงเป็นเหตุผลหลัก ๆ ที่คุณควรไปดู ที่ดิน มรดกคุณปู่ทุกปี

  สงครามแย่งพื้นที่ ป้องกันได้ด้วย “การดูมรดกคุณปู่ทุกปี” การดูแลรักษามรดก ไม่ได้จำกัดแค่การไปดู แต่หมายถึง การดูแลรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สิน ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

  1. ตรวจสอบสภาพ: การไปดูมรดกเป็นประจำ ช่วยให้ทราบถึงสภาพของทรัพย์สิน ว่ายังอยู่ในสภาพดี หรือมีการชำรุดทรุดโทรม จะได้รีบซ่อมแซม ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
  2. ป้องกันการบุกรุก: การไปดูมรดกเป็นการแสดงให้เห็นว่า ยังมีเจ้าของที่แท้จริงอยู่ ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาบุกรุกหรือครอบครอง
  3. ตรวจสอบร่องรอยการครอบครอง: การไปดูมรดกเป็นประจำ ช่วยให้สังเกตร่องรอยการเข้ามาครอบครองของบุคคลอื่น เช่น การปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง รั้ว หรือเก็บของไว้
  4. แสดงเจตจำนง: การไปดูมรดกเป็นการแสดงเจตจำนง ว่ายังมีสิทธิ์ในทรัพย์สิน ป้องกันปัญหาเพื่อนบ้านครอบครองปรปักษ์

  แนวทางป้องกันปัญหาเพื่อนบ้าน ครอบครองปรปักษ์

  • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์: ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ใบจดทะเบียนสิทธิและภาระจำยอม ตรวจสอบกับกรมที่ดิน
  • ทำสัญญาให้ชัดเจน: ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน กรณีมีการให้เช่าหรือทำประโยชน์
  • ครอบครองอย่างเปิดเผย: แสดงให้เห็นว่าเราเป็นเจ้าของ
  • ติดตั้งป้าย: ติดตั้งป้ายแสดงกรรมสิทธิ์
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาทนายความ กรณีมีข้อพิพาท

  การครอบครองปรปักษ์ เป็นปัญหาใหญ่ที่อาจทำให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ควรศึกษาข้อมูลและแนวทางป้องกัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในทรัพย์สินของตน

  อย่าปล่อยให้สิ่งล้ำค่าที่ควรตกทอดมาถึงลูกหลาน 

  แหล่งข้อมูล:


  บทความที่เกี่ยวข้อง

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post