สักการะพระมหามัยมุนี ที่มัณฑะเลย์

สักการะพระมหามัยมุนี ที่มัณฑะเลย์

Cr. Pinterest

พระเทศพม่านั้น มี 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งได้แก่
1. เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
2. พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่
3. เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
4. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม
5. พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์
วันนี้ เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวชม และกราบไหว้ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ พระมหามัยมุนี ที่เมืองมัณฑะเลย์กันค่ะ
พระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha Image) มีความหมายว่า ผู้รู้อันประเสริฐ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องทรงเครื่องกษัตริย์ปางมารวิชัยแบบมรัคอู หนัก 6.5 ตัน บนฐานสูง 1.84 เมตร รวมความสูงจากฐานและองค์พระ 3.82 เมตร ไหล่กว้าง 1.84 เมตร หน้าตักกว้าง 2.5 เมตร

พระมหามัยมุนี

ประวัติความเป็นมาของพระมหามัยมุนี มีตำนวนเล่าขานกันมาว่า พระพุทธรูปองค์นี้ ถูกสร้างขึ้นตังแต่สมัยพุทธกาล โดยกาัตริย์แห่งเมืองยะไข่ โดยก่อนที่จะสร้าง กษัทย์ได้ทรงฝันว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทานพรให้พระพุทธรูปองค์นี้ เป็นตัวแทนของพระองค์ โดยได้มอบลมหายใจ ให้กับพระพุทธรูปองค์นี้ เพื่อให้เหมือนกับพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ และเป็นสัญลักษณ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป เมื่อเมืองยะไข่ถูกโจมตี และได้มีการพยายามย้ายพระพุทธรูปออกจากเมืองไป แต่ก็มักจะมีอุปสรรค์ขัดขวาง ทำให้ไม่สามารถนำออกไปได้ซักครั้ง

จนกระทั่ง พระเจ้าปดุง แห่งเมืองมัณฑะเลย์ยกทัพไปตีเมืองยะไข่ได้จนได้รับชัยชนะ และทำทำพิธีอัญเชิญพระมหามัยมุนีด้วยการนำขึ้นแพ ล่องไปตามแม่น้ำอิระวดีถึงเมืองมัณฑะเลย์ และได้นำมาประดิษฐานที่เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2327 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

เนื่องจากชาวพม่ามีความศรัทธาในพระมหามัยมุนีเป็นอย่างมาก และได้หลั่งไหลกันเข้าสักการะบูชาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีต โดยมีการนำทองคำปลวมาปิดที่องค์ แต่จะเว้นบริเวณส่วนพระพักตร์ ทองคำเปลวเหล่านี้ถูกติดจนพอกพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้องค์พระมีความนูน เป็นตะปุ่ม ตะป่ำ เมื่อเอานิ้วกดลงไปจะรับรู้ได้ถึงความนิ่ม ทำให้พระมหามัยมุนีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเนื้อนิ่ม

Cr. Pinterest

และในทุก ๆ เช้าตรู่ เวลา 04.00 น. ที่วัดแห่งนี้ ก็จะมีพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี โดยเจ้าอาวาสวัดจะนำผ้ามาคลุมกันเปื้อนให้กับองค์พระ ถวายอาหาร ผลไม้ เปลี่ยนดอกไม้ จากนั้นก็ทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำ ผสมน้ำอบ น้ำหอม ทานาคา โดยมีขั้นตอนการล้างคือ จะล้างด้วยขันทอง 3 ครั้ง ขันเงิน 3 ครั้ง และขันธรรมดา 3 ครั้ง มีการแปรงพระโอษฐ์ (ริมฝีปาก) พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงเสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า จากนั้นก็นำผ้าที่ผู้ที่มากราบไหว้ สักการะ เช็ดจนพระพักตร์แห้งสนิท เสร็จแล้วก็นำผ้านั้น คืนให้กับผู้มาสักการะ เพื่อนำกลับไปบูชาค่ะ พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดี เสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่ หลังจากนั้นเจ้าอาวาสจะนำรักมาทาองค์พระแล้วปิดทอง พิธีทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ส่วนผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีก็จะนั่งอยู่กันบริเวณด้านหน้า โดยจะแบ่งพื้นที่ด้านหน้าสุดให้เป็นที่นั่งเฉพาะผู้ชาย และถัดออกไปจะเป็นที่นั่งของผู้หญิงค่ะ

ถ้าหากมีโอกาศได้เดินทางไปยังเมืองมัณฑะเลย์ วัดพระมหามัยมุนีแห่งนีั้ ก็เป็นอีก 1 ที่ที่ต้องห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ

 

 


“พุกาม” เมืองแห่งทะเลเจดีย์ที่พม่า ตอนที่ 1 คลิก

 

fahwoww
fahwoww
สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

Related Post