More

  เช็คปฏิทินวันหยุด ปี 2565 วางแผนเที่ยววันหยุดยาว

  ปี 2565 ใครมีแผนที่จะเที่ยวพักผ่อน มาเช็ควันหยุดยาวนี้กันเลย เอาปากกามาวงลงปฏิทินกันล่วงหน้าข้ามปีไดเ้เลย  เพราะในวันนี้ Inzpy.com เราก็ได้รวบรวม วันหยุดในปี 2565 ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาวมาให้แล้ว

  โดยล่าสุดนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เพิ่มเข้าไปจากวันหยุดประจำปี จึงให้ วันหยุด 2565 มีด้วยกันดังนี้

  วันหยุด 2565 / วันหยุดราชการ 2565

  วันหยุดเดือนมกราคม

  • 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
  • 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

  วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์

  • 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา

  วันหยุดเดือนเมษายน

  • 6 เมษายน (วันจักรี)
  • 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์

  วันหยุดเดือนพฤษภาคม

  • 1  พฤษภาคม 2565 วันแรงงาน
  • 2  พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันแรงงาน
  • 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
  • 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
  • 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

  วันหยุดเดือนมิถุนายน

  • 3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  วันหยุดเดือนกรกฎาคม

  • 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
  • * 15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน (13-17 กรกฎาคม)
  • 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • * 29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (28-31 กรกฎาคม)

  วันหยุดเดือนสิงหาคม

  • 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

  วันหยุดเดือนตุลาคม

  • 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  • * 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน (13-16 ตุลาคม)
  • 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
  • 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

  วันหยุดเดือนธันวาคม

  • 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
  • 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ
  • 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  • *30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี 2565 ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน (30-31 ธันวาคม และ 1-2 มกราคม 2566)
  • 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี

  Related Post