More

  LGBTQ+ เตรียมฉลองใหญ่ หลัง สว. ลงมติผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระสุดท้าย

  ประวัติศาสตร์ไทยต้องจารึก ว่าวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมวุฒิสภา (สว.) โหวตผ่านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือ “ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม” วาระ 3 หรือวาระสุดท้าย มีผลทำให้ ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียน ที่รับรองให้การแต่งงานของคู่รัก LGBTQ+ ถูกต้องตามกฎหมาย

  สมรสเท่าเทียม

  และเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ที่รับรองการแต่งงานเพศเดียวกัน ต่อจากไต้หวันและเนปาล และเป็นหนึ่งในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ที่รับรอง “สมรสเท่าเทียม”

  LGBTQ+

  โดยการลงมติในวันนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าร่วมประชมจำนวน 152 คน ลงมติเห็นด้วย 130 เสียง / ไม่เห็นด้วย 4 เสียง / งดออกเสียง 18 เสียง เท่ากับว่า สว. มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ให้ผ่าน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญก็จะต้องส่งร่าง พ...สมรสเท่าเทียม ไปยังคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยจะมีผลใช้บังคับหลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน หรือประมาณช่วงปลายปี 2567

  สมรสเท่าเทียม

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ผู้คนนับแสนร่วมงาน “Bangkok Pride Festival 2024” ตอกย้ำความปัง พลัง LGBTQIAN+

  ปักหมุดที่ไทย! อีเว้นท์ใหญ่ Pride 2024 ของชาว LGBTQ+

  ——-

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website:

  https://inzpy.com/

  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth

  Instagram:
  https://www.instagram.com/inzpy.official

  TikTok:
  https://www.tiktok.com/@inzpy

  Youtube:
  https://www.youtube.com/c/Inzpy

  X:
  https://www.x.com/1nzpy

  ฝากกดฟอล กดไลก์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ

  Related Post