More

  แนะนำจุดท่องเที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอ่างทอง

  แนะนำจุดท่องเที่ยวสายบุญ ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอ่างทอง

  วันนี้เราจะมาแนะนำทริปเที่ยวสำหรับสายบุญที่ชอบเข้าวัด ไหว้พระกันนะคะ เป็นทริปสั้น ๆ สำหรับคนมีเวลาน้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้สำหรับทริป “ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอ่างทอง” เนื่องจากอ่างทองนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางง่ายใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวกันค่ะ

  วัดไชโยวรวิหาร

  วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอ่างทอง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม นอกจากนี้เหล่านักแสวงบุญทั้งหลายจะต้องห้ามพลาดในการมาสักการะพระมหาพุทธพิมพ์ หรือ หลวงพ่อโต ปางสมาธิขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 8 วา 6 นิ้ว สูง 11 วา 1 ศอก 7 นิ้ว ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอ่างทองให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ว่ากันว่าผู้ที่ก่อกรรมทำชั่วไว้มากจะไม่สามารถเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อโตได้ เนื่องจากเมื่อเข้าใกล้องค์พระจะมองเห็นหลวงพ่อโตกำลังจะล้มลงมาทับนั่นเอง
  ที่ตั้ง : วัดไชโยวรวิหาร ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/3MSaXRnwV6dH3gC36

  วัดป่าโมกวรวิหาร

  ไหว้พระ 9 วัด

  วัดป่าโมกวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ซึ่งบริเวณโดยรอบของวัดมีต้นโมกขึ้นอยู่มากมาย จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดป่าโมก” สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์ ที่ได้รับคำเลื่องลือว่างดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยแล้ว ภายในยังมีวิหารเขียนซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น มณฑปพระพุทธบาท 4 รอย ตลอดจนหอไตร เป็นต้น
  ที่ตั้ง : วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/64ViWKbJWz4XkzvP6

  วัดม่วง

  ไหว้พระ 9 วัด

  วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ “พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 63 เมตร สูงถึง 93 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 16 ปี พระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลมีความสวยงามและอลังการมาก ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรด้วยการสัมผัสปลายพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
  ที่ตั้ง : วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/wzBXccdjsfn3v2H68

  วัดท่าอิฐ

  ไหว้พระ 9 วัด

  หนึ่งในวัดดังประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้คนนิยมมากราบไหว้หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเพชร สังขารหลวงพ่อหอม และมาชมความสวยงามของพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สีเหลืองทองสูงโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ภายในวัด ถือว่าสัญลักษณ์ประจำวัดท่าอิฐเลยทีเดียว เจดีย์แห่งนี้มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม แบบศิลปะลังกา – อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้
  ที่ตั้ง : วัดท่าอิฐ บ้านท่าอิฐ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/UDjWjezTM1XvyUNr8

  วัดขุนอินทประมูล

  ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่ และยาวเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย เรียกกันว่าพระศรีเมือง หรือ พระศรีเมืองทอง โดยมีความยาวถึง 50 เมตร เป็นพระพุทธรูปที่มีใบหน้ายิ้ม ดูสงบเยือกเย็น น่าเลื่อมใสศรัทธา
  ที่ตั้ง : วัดขุนอินทประมูล หมู่ที่ 3 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/QcmKoJhTXv4912za6

  วัดจันทรังษี

  ไหว้พระ 9 วัด

  วัดจันทรังษีเป็นวัดโด่งดังในเรื่องสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงาม ทั้งพระมหาวิหารจัตุรมุข และหลวงพ่อสดองค์ใหญ่ที่ทำจากโลหะ ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9.9 เมตร นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปหลวงพ่อโยกประดิษฐานอยู่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยาอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และภายในมหาวิหารเมตตาธรรมแปดเหลี่ยมสามารถเข้ามาสักการะ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยไม้เนื้อหอมได้ด้วย
  ที่ตั้ง : วัดจันทรังษี ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง
  พิกัด :https://goo.gl/maps/PRu4ZzE1MZBgwscU8

  วัดสี่ร้อย

  ไหว้พระ 9 วัด

  ชื่อวัดสี่ร้อยนั้นได้มาจากจำนวนกองอาทมาต 400 คนที่เสียชีวิตไปในการรบในอดีต วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังของชาวเมืองวิเศษไชยชาญ ย้ำเตือนความทรงจำให้ระลึกถึงบรรพบุรุษ ที่พลีชีพและปกป้องแผ่นดินจนเสียชีวิต เจ้าอาวาสวัดสี่ร้อยในขณะนั้นได้สร้างเจดีย์ ไว้เป็นที่รวบรวมดวงวิญญาณ และมีการจัดงานประจำปีทุกวันเพ็ญ เดือน 12
  ที่ตั้ง : วัดสี่ร้อย ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
  พิกัด :https://goo.gl/maps/wY4uZSG1vjYB8uqL7

  วัดต้นสน

  วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่สมเด็จพระพุทธนวโลกุตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือ สมเด็จพระศรีเมืองทอง พระคู่บ้านคู่เมืองอ่างทอง เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 6 วา 3 ศอก 9 นิ้ว สูง 9 วา 1 ศอก 19 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยโลหะขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก
  ที่ตั้ง : วัดต้นสน ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/6tdEDc4tSADM3c2A6

  วัดท่าสุทธาวาส

  วัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น ผู้คนนิยมมาสักการะหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะคล้ายพระกำลังอมยิ้ม ทำจากหินทรายปั้นปูนปิดทองทับ นอกจากนี้ยังสามารถมาชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถได้อีกด้วย ความพิเศษของที่นี่ คือ บริเวณรอบวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่มากมาย
  ที่ตั้ง : วัดท่าสุทธาวาส ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
  พิกัด : https://goo.gl/maps/XyNGWEME7yht3Ptw6

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website:
  https://inzpy.com/travel/
  Youtube:
  https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth
  ฝาก กดติดตาม กดไลก์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

  fahwoww
  fahwoww
  สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

  Related Post