More

    suicide silence

    Popular Tags

    Haloween แห่งการสูญเสีย การจากไปที่ไม่มีวันกลับของ Mitch Lucker

    ในวัน Haloween วงการเพลงได้เคยสูญเสียนักร้องที่เป็นอนาคตของวงการไป หากคุณคือคนที่ฟังเพลงแนว Death...