More

    แคปชั่นวันมาฆบูชา

    Popular Tags

    มัดรวม แคปชั่นสายบุญ วันมาฆบูชา คำอวยพรวันพระ 2567

    วันมาฆบูชา เวียนมาบรรจบอีกครั้ง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ มีพระสงฆ์ 1,250...