More

  วางแผนชีวิต

  Popular Tags

  คน Gen Y อยาก “เกษียณเร็ว” ต้องวางแผนชีวิต การเงินและที่อยู่อาศัยอย่างไร

  ต้องการอิสระทางการเงิน ทำให้หลายคนใฝ่ฝันถึงการ "เกษียณเร็ว" กว่าวัย 60...

  แพลนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ปี 2567 แก้เงินรั่วไหล เงินไม่พอใช้

  ประหยัดก็แล้ว อดออมก็แล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่รู้อยู่เรื่อย สุดท้าย...เงินไม่พอใช้ จะดีกว่าไหมถ้าเรารับมือค่าใช้จ่ายไว้ก่อน...