More

  วันชาสากล

  Popular Tags

  วัฒนธรรมการดื่มชา พิธีชงชา ของคนญี่ปุ่น

  การดื่มชาในแต่ละประเทศนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะของคนญี่ปุ่น เนื่องในโอกาส วันชาสากล ตรงกับวันที่...

  รวมคุณประโยชน์จากชาที่มีมากกว่าความอร่อย !

  รู้หรือไม่ว่าทุกวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาสากล (International Tea...

  แนะนำ 5 ร้านชาดี ๆ ที่คนรักการดื่มชาต้องห้ามพลาด!

  แนะนำ 5 ร้านชาดี ๆ ที่คนรักการดื่มชาต้องห้ามพลาด! “ชา”...