More

    มินจิ

    Popular Tags

    JENNIE BLACKPINK ครองตำแหน่งไอดอล K-POP รายบุคคล ที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุด ในเดือนธันวาคม

    สถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลี ได้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวน 59,686,378 รายการ โดยดึงมาจากข้อมูลแบรนด์ไอดอล...