More

    การดูแลเส้นผมในหน้าฝน

    Popular Tags

    เทคนิคดูแลเส้นผมในหน้าฝน เตรียมพร้อมรับมือกับความชื้น

    ในฤดูฝนที่อากาศเปียกชื้นฉ่ำแฉะแบบนี้นอกจากผิวหน้าจะเหนียว เพราะสภาพอากาศไม่เป็นใจแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนอาจมองข้ามไป นั่นก็คือ การดูแลเส้นผมในหน้าฝน...