More

  Shadow Dancing นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของสงครามเย็นจากศิลปินไทยและไต้หวัน

  Shadow Dancing นิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของสงครามเย็น

  Shadow Dancing : Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times? นิทรรศการที่เล่าถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันซับซ้อนและเรื่องราวทางการเมืองของไต้หวัน รวมถึงสถานการณ์อันไม่ปกติในประเทศไทย ผ่านมุมมองของศิลปินชาวไทยและไต้หวันทั้ง 8 ชีวิต

  Shadow Dancing Exhibition
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการต่อเนื่องจากโครงการ Challenging Time, Artists and Curatorial Exchange, and Research Residency Program Between Thailand and Taiwan 2020 โครงการศิลปินในพำนักเพื่อการแลกเปลี่ยนและวิจัยออนไลน์ระหว่างสองชาติ

  นิทรรศการสงครามเย็น
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  เพื่อแลกเปลี่ยนบริบททางการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ภายใต้ความร่วมมือทางไกลระหว่าง หอศิลป์บ้าน Jim Thompson และ พิพิธภัณฑ์ฮงกา ในไทเป รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันของภัณฑารักษ์ ศิลปิน กับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ชมที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการพูดคุย เชื่อมต่อกันอย่างเห็นอกเห็นใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในช่วงเวลาแบบนี้

  Shadow Dancing Exhibition
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  นิทรรศการนี้เป็นนิทรรศการในลำดับที่ 2 ของนิทรรศการชุดสงครามเย็นของหอศิลป์บ้าน Jim Thompson ที่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด โดยผลงานนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงบริบบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศไต้หวันและไทย ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานนิทรรศการในครั้งเป็นผลลัพธ์จากการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างศิลปินและองค์กรศิลปะทั้งสองแห่ง

  นิทรรศการสงครามเย็น
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  ซึ่งผลงานภายในนิทรรศการ Shadow Dancing เป็นการเปิดกว้างให้ผู้ชมได้มีส่วร่วมให้การแก้ไข เพิ่มเติม หรือแม้แต่ตัดทิ้งในสิ่งที่ไม่ต้องการได้ตามความต้องการ อย่างเช่นผลงานจากศิลปินไทยของ ศรภัทร ภัทราคร Parenthesis (Echoes Impact Crater by a National Banner), พ.ศ. 2564 ที่ต้องการแสดงความให้เห็นถึงการพิจารณาในหลากหลายแง่มุม

  Shadow Dancing Exhibition
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  และอีกหลาย ๆ งานที่แสดงให้เห็นถึงบริบททางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เน้นการให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กบงานได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดเป็นคำถามจนอยากจะคิดหาคำตอบ หรือต้องการทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันมากขึ้น

  Shadow Dancing Exhibition
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  ใครที่อยากไปร่วมสัมผัสเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันซับซ้อนและเรื่องราวทางการเมืองของไต้หวัน รวมถึงสถานการณ์อันไม่ปกติในประเทศไทย รวมทั้งการชมนิทรรศการอย่างมีส่วนร่วมและเข้าถึงมุมมองของ 8 ศิลปินไทยและไต้หวัน

  Shadow Dancing Exhibition
  Cr. Facebook: The Jim Thompson Art Center

  สามารถเข้าชมงานนิทรรศการ Shadow Dancing : Where Can We Find a Silver Lining in Challenging Times? ได้ ณ หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สัน ชั้น 3 (ลง BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1 เข้าซอย เกษมสันต์ 2) ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยมีค่าเข้าชม 50 บาทต่อคนเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: The Jim Thompson Art Center

  Related Post