More

  ที่ญี่ปุ่นถ้า ไม่มีที่จอดรถ ก็ไม่มีสิทธิซื้อรถ

  ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่จอดรถ ไม่มีที่จอดรถ จนต้องจอดรถซ้อนคัน จอดรถขวางเพื่อนบ้านจนเกิดปัญหาบ่อย ๆ ในประเทศไทยอาจหมดไป ถ้ามีกฎหมายบังคับว่า “ถ้าซื้อรถต้องมีที่จอดก่อน” แบบญี่ปุ่น

  ที่ญี่ปุ่นถ้า ไม่มีที่จอดรถ ก็ไม่มีสิทธิซื้อรถ จริงหรือ?

  จริงค่ะ ที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายที่เรียกว่า “Shako Shomei Sho” ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะซื้อรถยนต์ใหม่จะต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีที่จอดรถที่เพียงพอสำหรับรถคันนั้น กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 1962 มีจุดประสงค์เพื่อลดปัญหาการจอดรถที่ผิดกฎหมาย และลดความแออัดของจราจรในเขตเมือง

  ที่ญี่ปุ่นถ้า ไม่มีที่จอดรถ ก็ไม่มีสิทธิซื้อรถ
  เผื่อพื้นที่จอดรถได้พอดีเป๊ะ

  แต่ด้วยพื้นที่บ้านของพวกเขามีอย่างจำกัด บางบ้าน บางสถานที่จะทำที่จอดที่ออกมาได้ “พอดี” มาก ๆ (ต้องจอดรถเก่งมาก ๆ ถึงจะเข้าได้) ดังภาพที่เราเอามาฝาก

  หลักฐานที่ใช้แสดงว่ามีที่จอดรถ ของ ญี่ปุ่น มีดังนี้

  • ใบรับรองการจอดรถ ออกให้โดยสำนักงานตำรวจท้องถิ่น
  • สัญญาเช่าที่จอดรถ
  • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่จอดรถ

  ข้อยกเว้น

  • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ไม่มีกฎหมาย Shako Shomei Sho
  • ผู้ที่ซื้อรถเพื่อใช้ประกอบธุรกิจ
  • ผู้ที่ซื้อรถมือสอง

  Shako Shomei Sho

  เพราะมีกฎหมาย Shako Shomei Sho จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการลดปัญหาการจอดรถที่ผิดกฎหมาย และลดความแออัดของจราจรในเขตเมือง

  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะข้อห้ามนี้ทำให้ผู้คนใน ญี่ปุ่น ลดการซื้อรถส่วนตัวลง แล้วหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้น

  Shako Shomei Sho

  ญี่ปุ่น ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

  กฎหมาย Shako Shomei Sho ถูกออกมาเพื่อควบคุมจำนวนรถบนท้องถนน และลดปัญหาการจอดรถที่ผิดกฎหมาย ผลพลอยได้จากการลดจำนวนรถบนท้องถนน คือ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกฎหมายนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบยั่งยืน

  เพิ่มเติม

  • กฎหมาย Shako Shomei Sho ไม่ได้บังคับใช้กับรถจักรยานยนต์
  • ในบางพื้นที่ อาจมีกฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอดรถ เช่น กฎหมายที่จำกัดจำนวนรถที่สามารถจอดในเขตที่อยู่อาศัย

  ที่ญี่ปุ่นถ้า ไม่มีที่จอดรถ ก็ไม่มีสิทธิซื้อรถ

  เมืองควรมีถนนมากแค่ไหน? กรุงเทพฯ กับปัญหาพื้นที่จอดรถ เทียบกับแนวทางแก้ไขจากต่างประเทศ

  จากรายงานของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เมืองควรมีสัดส่วนพื้นที่ถนนต่อพื้นที่ทั้งหมดของเมืองไม่ต่ำกว่า 20%-25% แต่กรุงเทพฯ ของเรามีสัดส่วนเพียง 7% เท่านั้น ปัญหารถล้นเมือง ไม่มีที่จอดรถ จึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก

  นอกจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว เราลองมาดูแนวทางแก้ไขจากประเทศอื่น ๆ กันค่ะ

  • ฟิลิปปินส์: กรณีของฟิลิปปินส์อาจมีความคล้ายคลึงกับสภาพการเดินทางในประเทศไทยมากกว่าญี่ปุ่น เหตุผลหลัก คือ ระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพยังขาดแคลน ส่งผลให้ผู้คนเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก เขากำลังพิจารณาร่างกฎหมายห้ามจอดรถบนถนนสายหลัก ยกเว้นช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด
  • สิงคโปร์: ใช้ระบบเก็บค่าธรรมเนียมพื้นที่การจราจรหนาแน่น (Electronic Road Pricing: ERP) ควบคุมจำนวนรถบนท้องถนนในย่านธุรกิจ ช่วยลดปัญหารถติดและมลพิษทางอากาศ

  จะเห็นได้ว่า แต่ละประเทศมีแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและเงื่อนไขของแต่ละประเทศ

  สำหรับประเทศไทย คงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มีที่จอดรถ อย่างจริงจัง พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้รถร่วม (Carpooling) และออกกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการจราจรอย่างยั่งยืน

  ที่มาภาพ

  • https://x.com/uiop/status/1742420640374931871
  • https://x.com/unocality/status/1742206069399801988

  สุดท้ายนี้ฝากติดตามเพจ inzpy.com เพื่อรับข่าวสาร ไอเดีย และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตกันนะคะ


  บทความน่าสนใจ

  IAMMAI
  IAMMAI
  อย่าเรียกงก ให้เรียกระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย ยืนหนึ่งเรื่อง Property เพราะยืนคนเดียว ไม่มีใครยืนด้วย

  Related Post