More

  กรงวงกต นิทรรศการศิลปะ โดย ศิลปิน/นักสร้างภาพยนตร์ ผู้มีผลงานปรากฏในเวทีระดับสากล

  กรงวงกต นิทรรศการศิลปะ โดย ศิลปิน/นักสร้างภาพยนตร์ ผู้มีผลงานปรากฏในเวทีระดับสากล

  กรงวงกต

  นิทรรศการ กรงวงกต เป็นผลงานของ “อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ” ที่เป็นการนำเสนอสมมติฐานของชีวิต นำไปสู่คำถามของคุณค่าการมีอยู่ และองค์ประกอบที่สำคัญของการยึดโยงชีวิตและความตาย ซึ่งนั่นก็คือ “ความสัมพันธ์”

  การที่มนุษย์ยังดำรงอยู่มีลมหายใจ มีสิ่งที่เชื่อมโยงไว้ไม่ให้ตายไป หรืออย่างน้อยที่สุด จิตต้องสัมพันธ์กับร่าง ซึ่งในฐานความคิดของศิลปิน หากขาดส่วนองค์ประกอบใดไป ชีวิต (การมีอยู่) จะไปสู่การไม่มี (ความตาย) นั่นเอง

  กรงวงกต

  จากสมการนี้ทำให้เขาเชื่อว่าการประกอบเหตุผลการมีอยู่ ได้แก่ เรื่องราว ความทรงจำ ประวัติศาสตร์ส่วนตัว โลกทัศน์จากสิ่งแวดล้อม สังคม และความเชื่อ รวมเป็นคุณค่าหรือจินตนาการ

  และทุก ๆ เหตุผลนั้น เชื่อมโยงกันในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเผยให้เห็นกระบวนการทำงานของเขาที่สะท้อนผ่านผลงานศิลปะในครั้งนี้ อันประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว เสียง จิตรกรรมนามธรรม และศิลปะจัดวาง

  กรงวงกต

  ดังนั้นการทำงานศิลปะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ศิลปินได้รับรู้ถึงการตอบสนองว่าในร่างกายยังมีชีวิตที่มีความคิด และสามารถบันทึกความคิดเป็นรูปธรรมได้ เป็นการเยียวยาการคำนึงถึงความตาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือบรรเทาความหมองหม่นไปในคราวเดียวกัน

  กรงวงกต

  สำหรับ อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ นับว่าเป็นศิลปิน / นักเขียน / นักสร้างภาพยนตร์ที่มากความสามารถ ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ แถมผลงานภาพยนตร์บางส่วนของเขา มีการสร้างสรรค์งานด้วยหลากหลายวิธีการ จึงทำให้มีผลงานมากมายได้รับคัดเลือกฉายในเทศกาลสากล เช่น ภาพยนตร์เรื่องสั้น “หลงรัก” ที่ได้รับเลือกฉายในเทศกาลภาพยนตร์ Girona Film Festival ครั้งที่ 28 (ปี 2559) ณ ประเทศสเปน ภาพยนตร์ “ปรัมปรากากี” ที่ฉายในโรงภาพยนตร์อิสระ และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ BOGOTA EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL 2563 ณ ประเทศโคลอมเบีย เป็นต้น

  กรงวงกต

  ส่วนนิทรรศการ “ กรงวงกต ” จัดแสดงให้ชมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 18.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ Art4C (MRT สามย่าน) หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : Art4C 

   

  บทความน่าสนใจ : บ้านเก่า อายุมากกว่า 15 ปี เราควรตรวจเช็คอะไรบ้าง ?

  Related Post