More

  7 เมืองที่มีโอกาสจมน้ำ ในปี 2030 หนึ่งในนั้นคือกรุงเทพฯ

  7 เมืองที่มีโอกาสจมน้ำ ในปี 2030 หนึ่งในนั้นคือกรุงเทพฯ

  การศึกษาจากหลาย ๆ องค์กร ที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change มีผลวิจัยที่ชี้ไปในแนวทางเดียวกันว่า เมืองชายฝั่งทั่วโลก กำลังจะจมลงอย่างช้า ๆ ซึ่ง 5 เมืองที่มีโอกาสจมน้ำ ในปี 2030 หนึ่งในนั้นคือกรุงเทพฯ

  เมืองที่มีโอกาสจมน้ำ

  การที่เมืองหลักหลาย ๆ เมือง โดยเฉพาะเมืองที่อยู่ริมชายฝั่ง มีโอกาสจมน้ำ เกิดจากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก การระเหยตัวของน้ำทะเล รวมไปถึงการที่แผ่นดินทรุดตัว

  จากการศึกษาของ Greenpeach ได้เผยถึง 7 เมืองในเอเชีย ที่มีโอกาสจมน้ำใน ในปี 2030 หรือ 2573 ได้แก่

  เมืองที่มีโอกาสจมน้ำ

  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  มีความเสี่ยงสูงที่สุด เนื่องจากพื้นที่ของ กทม. เป็นดินอ่อน พื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งยังมีการขยายตัวของเมืองเกิดตึกสูงขึ้นมากมาย ทำให้ดินทรุดตัว ทำให้มีโอกาสที่น้ำทะเลจะไหลทะลักเข้าท่วมเมือง คาดการณ์ว่ากรุงเทพฯ ทั้งเมือง อาจจะจมอยู่ใต้ทะเล หากยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง

  จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

  พื้นที่เสี่ยงที่สุดคือบริเวณทางเหนือของจาการ์ตา เนื่องจากมีอาณาเขตไม่ไกลจากทะเล นอกจากนี้ยังเสี่ยงกับการเกิดแผ่นดินทรุดตัว เนื่องจากมีการระบายน้ำใต้ดินมากเกินไป

  โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  เกิดจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนปิดกั้นการไหลของแม่น้ำทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่เขตเมือง ประกอบกับที่ตั้งของเมืองมีโอกาสเผชิญพายุมรสุมมากขึ้น น้ำฝนที่เกินควบคุมจะยิ่งทำให้เมืองโตเกียวต้องอยู่กับน้ำที่ท่วมนานกว่าปกติ

  ไทเป ประเทศไต้หวัน

  ไต้หวันมีโอกาสที่จะเจอพายุและมรสุมที่หนักและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และส่งกระทบให้เกิดภาวะน้ำท่วมรุนแรงตามพื้นที่ชายฝั่งของกรุงไทเป โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำตั้นสุ่ย

  กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก ส่งผลให้น้ำทะเลในอ่าวมะนิลาสูงขึ้น และพื้นที่ชายฝั่งเองก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งมีความสูงน้อยกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประกอบกับแผ่นดินไหว ที่ทำให้แผ่นดินของเมืองนี้ทรุดตัวลงทุกปี มะนิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีโอกาสจมทะเล เหมือนกับกรุงเทพมหานคร

  ฮ่องกง

  ในทุก ๆ ปี ฮ่องกงจะเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนราว 5-7 ลูกต่อปี ซึ่งส่งผลให้เกิดคลื่นสูงซัดเข้าสู่ชายฝั่งหากในอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้น้ำท่วมมีความรุนแรงมากขึ้น อาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำขึ้นน้ำลงมากกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชายฝั่ง

  โซล ประเทศเกาหลีใต้

  พื้นของกรุงโซลประมาณ 3% เป็นพื้นที่ต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการไหลเอ่อท่วมจากแม่น้ำสายสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่บนฝั่งทางใต้ของแม่น้ำ Han และสองฝั่งแม่น้ำ Anyangcheon ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

  _____

  ติดตาม Inzpy ได้ที่
  Website:
  https://inzpy.com/travel/
  Youtube:
  https://www.youtube.com/c/Inzpy
  Facebook:
  https://www.facebook.com/inzpyth

  fahwoww
  fahwoww
  สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

  Related Post