More

  อัปเดต มิถุนายน 2565 ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว

  อัปเดต มิถุนายน 2565 ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว

  สายท่องเที่ยว ที่รอเดินทางต่างประเทศ มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะ เดือนมิถุนายน 2565 นี้ ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว มีประเทศไหนบ้าง และมีข้อจำกัดการเดินทางอย่างไร วันนี้เรารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาฝากกันเอาไว้ที่นี่

  เวียดนาม

  ประเทศเวียดนามเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วโดยเริ่มตั้งแต่ 15 มีนาคม ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะต้องผ่านโครงการ VTL หรือ Vaccinated travel lane โดยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสตามกำหนด แต่อัปเดตล่าสุดตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัว ระบุว่าเวียดนามได้ยกเลิกข้อกำหนดการตรวจโรคโควิด-19 ก่อนเดินทางมาเวียดนามแล้ว สรุปก็คือสามารถเดินทางเข้าเวียดนามได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสารผลตรวจโควิด แต่ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้

  1.ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน Vaccine Passport หรือ National Certificate Vaccination
  2.ต้องทำประกันโควิด วงเงินคุ้มครอง 50,000 USD

   

  อินโดนีเซีย (บาหลี)

  ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว

  สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย หรือผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ที่ต้องการเดินทางไปบาหลี เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว จะได้รับยกเว้นวีซ่า และไม่ต้องกักตัวอีกด้วย แต่จะต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้

  1.โหลดแอปพลิเคชัน Peduli Lindungi และลงทะเบียนรับรองการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางเข้า
  2.ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดส ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด PCR เป็นลบ ก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง
  3.ต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน Vaccine Passport
  4.กรอกข้อมูลศุลกากรผ่านระบบออนไลน์ ที่ e-CD
  5.ต้องได้รับวัคซีนครบโดส 2 โดสหรือ 3 โดส (บูสเตอร์) ตามชนิดที่ WHO กำหนด หากได้รับเข็ม 3 ต้องฉีดมาแล้วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
  6.ต้องทำประกันภัยการเดินทางแบบครอบคลุม COVID19 ในชื่อ Jaga Wisata ของอินโดนีเซีย และต้องซื้อก่อนเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ welcomebacktobali.com

   

  มาเลเซีย

  การเดินทางเข้ามาเลเซีย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 มีเงื่อนไขดังนี้
  1.ผู้ที่ฉีดวัคซีนฯ ตามที่รัฐบาลมาเลเซียรับรองครบโดสแล้ว และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ดูรายละเอียดวัคซีนที่กำหนด คลิก
  2.โหลดแอปพลิเคชัน My Sejahteraเพื่อกรอกข้อมูล และลงทะเบียนก่อนการเดินทาง (pre-departure form)
  3.ผู้ที่ไม่ได้ฉีด หรือฉีดวัคซีนฯ ไม่ครบ จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งตรวจ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ และยังต้องตรวจแบบ RTK โดยสถานพยาบาลในมาเลเซียซ้ำอีกครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเดินทางถึงมาเลเซียแล้ว หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลากำหนด สถานะใน My Sejahtera จะเปลี่ยนเป็นผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักทันทีเป็นเวลา 5 วัน

   

  สิงคโปร์

  สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1.ต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง โดยเป็นชนิดที่ได้รับการรับรองโดย WHO ดูข้อมูลวัคซีนที่กำหนดได้ที่ safetravel.ica.gov.sg และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Vaccine Passport
  2.ต้องลงทะเบียน SG Arrival Card และ Health Declaration ผ่านทางเว็บไซต์ eservices.ica.gov.sg ให้ครบถ้วนภายใน 3 วัน ก่อนการเดินทาง
  3.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TraceTogether และลงทะเบียนก่อนเดินทาง
  4.ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามกำหนดไม่ต้องมีประกันโควิด
  5.ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้วัคซีนไม่ครบ ต้องมีประกันโควิด วงเงินคุ้มครอง 30,000 SGD

   

  ฮ่องกง

  ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว

  ฮ่องกงเปิดเมืองต้อนรับชาวต่างชาติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นมา แต่ยังต้องมีการ “กักตัว” อย่างน้อย 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
  1.ลงทะเบียนรายงานสุขภาพก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ chp.gov.hk/hdf/
  2.แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน vaccine passport หรือ National Certificate of COVID-19 Vaccination ที่ฉีดครบโดสตามที่ฮ่องกงรับรอง รายชื่อวัคซีนที่ฮ่องกงรับรอง คลิก
  3.แสดงผลตรวจโควิด PCR, RT-PCR ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
  4.ใบจองโรงแรมเพื่อกักตัวตามที่รัฐกำหนด 7 คืน
  5.การทำประกันโควิดก่อนเดินทาง
  6.เมื่อเดินทางถึงประเทศฮ่องกง ต้องตรวจ ATK อีกครั้งหนึ่ง

  รายละเอียดการกักตัวมีดังนี้
  1.การกักตัวแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 7 วัน โดยต้องกักตัวในโรงแรมที่รัฐกำหนด และทำการตรวจ Rapid Antigen Test ทุกวัน และในวันที่ 5 ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำอีก
  2.หากวันที่ 7 ไม่พบผลติดเชื้อ และฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้ แต่ต้องเฝ้าระวังตนเองต่ออีก 7 วัน พร้อมตรวจ RT-PCR ในวันที่ 12 หากไม่สะดวกเฝ้าระวังตัวเอง สามารถกักตัวในโรงแรมต่อจนครบกำหนด 14 วันได้

   

  เกาหลีใต้

  ประเทศโซนเอเชียที่เปิดให้เข้าได้แล้ว

  สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องกักตัว โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1.ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง มีค่าธรรมเนียม 10,000 วอน หรือประมาณ 300 บาท
  2.ลงทะเบียนรับ Q-CODE หรือกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง
  3.ต้องแสดงเอกสาร International covid-19 vaccination certificate (สามารถขอได้ที่แอปฯ หมอพร้อม)
  4.ต้องได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม ตามชนิดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO ภายใน 14-180 วัน ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามข้างต้น ไม่ต้องทำประกันโควิด
  5.ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้วัคซีนไม่ครบ ต้องทำประกันโควิด และต้องกักตัว 7 วัน
  6.ผู้ที่เดินทางจากประเทศปากีสถาน อุซเบกิสถาน เมียนมา และยูเครน ต้องกักตัว 7 วัน เท่านั้น
  7.ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ
  ต้องผ่านการตรวจเชื้อ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้ง เมื่อเดินทางถึงเกาหลี

   

  ญี่ปุ่น

  ญี่ปุ่นประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบ กรุ๊ปทัวร์ เพื่อเป็นการทดลองรับนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อ “Test Tourism” เริ่มตั้งแต่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องมีการกักตัว และไม่ต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 อีกด้วย มีเงื่อนไขดังนี้
  1.ต้องเดินทางในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์ที่มีไกด์เท่านั้น
  2.ต้องทำประกันโควิด (ไม่ระบุวงเงิน)
  3.เที่ยวได้เฉพาะจังหวัดที่อนุญาตให้เข้า และไม่ได้ประกาศภาวะฉุกเฉิน
  4.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้ว 3 เข็ม คือ Pfizer 3 เข็ม, Moderna 3 เข็ม, Novavax 3 เข็ม, Johnson & Johnson 1 เข็ม ในกรณีถ้า 2 เข็มแรกเป็น Astra Zeneca เข็มที่ 3 ต้องเป็น Pfizer, Moderna, Novavax เท่านั้น และถ้า 2 เข็มแรกเป็น Covaxin เข็มที่ 3 ต้องเป็น Pfizer, Moderna, Novavax เท่านั้น

   

  fahwoww
  fahwoww
  สิ่งแรกที่ทำหลังกลับจากเที่ยว คือ วางแพลนทริปถัดไป ^..^ เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ขอให้บอกงานถนัด

  Related Post