More

  ดิจิทัลแฟชั่น ไม่ใช่แค่นวัตกรรมแต่ยังรักษ์โลก

  spot_img

  ดิจิทัลแฟชั่น ไม่ใช่แค่นวัตกรรมแต่ยังรักษ์โลก

  ก้าวเข้าสู่ช่วงโลก ดิจิทัลแฟชั่น ช่วงเวลาที่โลกเผชิญภัยพิบัติรุนแรงขึ้นให้เห็นบ่อย ๆ ทำให้ไม่ว่าอะไร ๆ ก็ถูกโยงเข้าประเด็นเรื่องความยั่งยืน การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมแฟชั่น ที่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทต่อการรักษ์โลกด้วยเช่นกัน

  ดิจิทัลแฟชั่น
  Cr: Photo gartner.com

  เรื่องนี้ไม่ใช่แฟชั่น ไม่ใช่แค่นวัตกรรม เพราะจากการที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัวไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานให้ทันการแข่งขัน 

  แต่ความพิเศษของอุตสาหกรรมแฟชั่นคือ การที่แฟชั่นเป็นเครื่องมือแสดงออกและบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้บริโภค แฟชั่นที่ได้รับการตอบรับได้ดีจากผู้บริโภค จึงไม่ใช่แค่เทรนด์ดีไซน์ แต่บางครั้งยังต้องเชื่อมโยงกับแนวคิดที่อยู่ในกระแสโลกอย่างเท่าทัน ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงกับแนวคิดการเมือง หรือประเด็นทางสังคม

  ดิจิทัลแฟชั่น
  Cr: Photo fortune.com

  ส่วนดิจิทัลนั้น ถือได้ว่ามาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้ลดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรลงได้หลายอย่าง และก็มีบทบาทด้านนี้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้เข้ามากำหนดทิศทางเรื่องความยั่งยืนในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอด้วยเช่นกัน

  ดิจิทัลแฟชั่น
  Cr: shrehyagarwal.medium.com

  ความยั่งยืนในมุมของแฟชั่น ไม่ได้ถูกพุ่งเป้าไปที่งานดีไซน์ แต่ดูไปถึงเบื้องลึกของวงการแฟชั่นว่า เบื้องหลังการผลิตของแฟชั่นแต่ละแบรนด์ ซึ่งแฟชั่นได้ชื่อว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมานานนั้น ถูกผลิตที่ไหน อย่างไร ละเมิดกฎหมายอะไรบ้างหรือไม่ 

  เพราะฉะนั้น หากสังเกต สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแฟชั่นยุคนี้ นอกจากพูดเรื่องเทรนด์ของแต่ละแบรนด์แล้ว ถ้าไม่อยากให้แบรนด์มีปัญหา จะต้องไม่มีแม้กระทั่งเรื่องเล็ก ๆ อย่างการใช้โรงงานสิ่งทอ ฟอกย้อม ที่ผิดกฎหมายทั้งในด้านแรงงานและใช้สารเคมีมีพิษที่มีโทษต่อสิ่งแวดล้อม  ทางที่ดีหากสามารถดึงเรื่อง Upcycling หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาในระบบซัพพลายเชนได้ด้วยก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้แบรนด์ได้อีก

  ดิจิทัลแฟชั่น
  Cr: shrehyagarwal.medium.com

  แน่นอนว่า ในวงจรพวกนี้จะทำให้แบรนด์ตอบคำถามผู้บริโภค ที่ชอบเจาะลึกและต้องการข้อมูลสนับสนุนมากขึ้นด้วยการมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย อีกทั้งหากแบรนด์ใดสามารถพัฒนาไปสู่ดิจิทัลแฟชั่น ที่นำมาช่วยทั้งเรื่องการดีไซน์และการผลิตในส่วนต่าง ๆ ได้แล้ว ก็จะยิ่งมีผลดี เพราะผู้บริโภคทุกวันนี้เข้าใจดีว่า ดิจิทัล ช่วยลดกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อการลดปริมาณขยะเมื่อเทียบกับระบบการผลิตแบบเดิมในทุกวงการตามปกติได้ดี รวมไปถึงขั้นตอนการทำตลาด ไปจนถึงการรีไซเคิลในกระบวนการสุดท้ายของแฟชั่น

  เศรษฐกิจหมุนเวียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร

  Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมา เพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื่อสิ้นสุดการบริโภค โดยจะนำวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง โดยไม่มีของเสีย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ เราจึงมักเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลังงานทดแทน หรือขจัดการใช้เคมีภัณฑ์ที่เป็นพิษ ซึ่งเป็นอุปสรรคของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้อีกครั้งรวมไปถึงการออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และโมเดล ทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่ต้องต่างไปจากเดิมเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม ในขณะที่ Linear Economy หรือเศรษฐกิจเส้นตรง จะมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในจำนวนมหาศาลก่อนจะนำทรัพยากร เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิต ขายให้ลูกค้าได้นำไปใช้งาน ซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้ง กลายเป็นขยะไป

  สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบเชิงบวก ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ยังช่วยในเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันรวมไปถึงการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการขยะและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สำหรับภาคธุรกิจ กระบวนการผลิตภายใต้แนวคิดดังกล่าวจะช่วย ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากเทคโนโลยีที่ใช้วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   

  อะไรจะมาเป็นบรรจุภัณฑ์อนาคตทดแทนพลาสติก คลิกเลย

  Related Post

  spot_img
  spot_img

  Recommended